УниКредит и Синдикатът на служителите на УниКредит подписаха декларация за работа от разстояние

УниКредит и Синдикатът на служителите на УниКредит подписаха декларация за работа от разстояние

УниКредит и Синдикатът на служителите на УниКредит подписаха съвместна декларация за работа от разстояние. Това ще позволи на банковата групата да увеличи възможностите, предлагани от технологичните решения за нови начини на работа в подкрепа на по-добрия баланс между работата и личния живот и за постигане на по-голяма ефикасност.

В УниКредит сигурността на служителите и клиентите е основен приоритет, затова от мениджърския екип на банката подчертават, че решенията се основават на данни. Допълнително, споразумението идва като резултат на настоящата пандемия и цели да отговори на потребностите на служителите и клиентите.

Съвместната декларация беше подписана от главния изпълнителен директор на УниКредит Жан Пиер Мустие и председателя на Синдиката на служителите на УниКредит Лучано Малволти. Документът дефинира насоките, принципите и бъдещите минимални стандарти за качество при работа от разстояние, в съответствие с целта на УниКредит за изграждане на позитивна и ангажираща работна среда за всички служители.

Главният изпълнителен директор на УниКредит Жан Пиер Мустие отбеляза: „COVID-19 значително промени съзнанието и поведението на нашите клиенти, което ни насърчи да ускорим трансформацията към дигитални и дистанционни банкови услуги. Освен това ние отчитаме, че новата реалност е факт и за нашите служители и смятаме, че възможността да работят от разстояние ще подобри качеството им на живот.  Това е в пълно съответствие с нашия социален ангажимент и цел да бъдем най-доброто работно място.“

Съвместната декларация за работа от разстояние е прогрес, който се случи в предизвикателни времена. Това показва, че ние планираме бъдещето и дефинираме конкретни решения , с които отговаряме на потребностите както на служителите, така и на УниКредит“, коментира председателят на Синдиката на служителите на УниКредит Лучано Малволти

Новата съвместна декларация цели да разработи глобален подход към всички служители на УниКредит, който ще отговаря на груповите стандарти, а именно:

Централи и централни офиси: 40% от дистанционното работно време  ще бъде разпределено на седмична или месечна база (средно 2 дни седмично).

Мрежа: 20% от дистанционното работно време  ще бъде разпределено на седмична или месечна база (средно 1 ден седмично).

Внедряването на това споразумение ще бъде съвместно контролирано от представителите на двете страни.  То допълва няколко други съвместни декларации като тези за професионалното обучението, , за равни възможности и недискриминация, за отговорни продажби и баланс между работата и личния живот.


Допълнителна информация за медии:

Екатерина Анчева, тел +359 (0) 2 9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch