УниКредит Булбанк e пазарен лидер в управлението на парични средства

УниКредит Булбанк e пазарен лидер в управлението на парични средства

Международното финансово списание Euromoney обяви УниКредит Булбанк за пазарен лидер в управлението на парични средства. Провеждано веднъж годишно, проучването взема предвид мненията на приблизително 25 000 мениджъри на парични средства в Корпоративния бизнес, финансисти и финансови директори по света.

Освен това в проучването на Euromoney за 2019 г. за управление на парични средства УниКредит беше обявена за най-добър доставчик на услуги в девет страни: Австрия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Германия, Италия, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения.

УниКредит грабна приза за лидер в управлението на парични средства за целия регион на Централна и Източна Европа и в Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Унгария, Италия, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и Турция.

 „Отличието от Euromoney потвърждава доброто качество на услугите ни. Управлението на парични средства е ключова услуга за нашите клиенти. Наградaтa пoтвърждава, че им предлагаме отлично качество с богата продуктова гама, разработена да обслужва корпоративни клиенти от всякакъв мащаб. Оставаме фокусирани върху подобряването на стойностните предложения за нашите клиенти и клиентската удовлетвореност “, коментира Александър Киров, директор на управление Глобални транзакции в УниКредит Булбанк.

Тези резултати са изключително постижение за банката. Те показват нашите силни страни във всички области на банкирането в Западна, Централна и Източна Европа. Стремежът ни е да изграждаме дългогодишни партньорски отношения с компаниите и институциите, които обслужваме.“ – каза Лука Корзини, директор на Глобални банкови транзакции в УниКредит.  

Тези резултати бяха получени благодарение на сериозната работа на нашия екип по управление на парични средства, но в същото време ние нямаше да можем да постигнем това без доверието, вярата в нас и сътрудничеството на клиенти ни. Бихме искали да благодарим на всички тях за тяхната непрекъсната подкрепа“, добави Седрик Деррас, директор Управление на парични средства в банковата група.

Резултатите са и следствие от фокусираната ни работа в посока все повече иновации, включително виртуални сметки, незабавни плащания и SWIFT gpi. В този смисъл, Уникредит Груп се стреми не само да следва тенденциите в индустрията, но и да ги води и  усъвършенства в съответствие с нуждите на клиентите.   

Резултатите от проучването се прибавят към непрекъснато нарастващия списък с награди на звеното на банката за глобални банкови транзакции. Част от настоящите награди на УниКредит за 2019 г. включват „Най-добър доставчик на транзакционни услуги в Западна Европа“ като част от годишните награди за транзакционно банкиране на списание The Banker и „Най-добра банка за транзакционни услуги за Централна и Източна Европа“ на наградите на Euromoney за отлично представяне.

 


За УниКредит:

УниКредит е успешна паневропейска търговска банка с опростена структура със здрави корени в КИБ, която предоставя уникална мрежа от филиали в Западна, Централна и Източна Европа на своята внушителна и силна клиентска база от 25 милиона клиенти. Групата предлага местен експертен опит и международно покритие и подпомага своите клиенти на глобално ниво, като им предоставя несравним достъп до водещите банки на своите 14 основни пазара, както и в други 18 страни в целия свят. Европейската банкова мрежа на УниКредит обхваща Италия, Германия, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешка република, Унгария, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения и Турция.


Допълнителна информация за медии:

Екатерина Анчева, тел +359 (0) 2 9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch