Нагоре икона Бутон за връщане към началото

УниКредит Булбанк официален партньор на магистратурата по устойчиво управление в Стопанския факултет

Новини

УниКредит Булбанк официален партньор на магистратурата по устойчиво управление в Стопанския факултет

УниКредит Булбанк стана официален партньор на най-новата магистърска програма на Стопанския факултет на Софийския университет. Магистърската програма „Отговорно и устойчиво управление” с ръководител гл.ас.д-р Марина Стефанова цели да подкрепи българските компании, публични институции и граждански организации в прехода им към зелена и солидарна икономика.

Новата магистърска програма привлече рекорден за факултета брой кандидати и в момента в нея учат над 70 студенти. Банката показва своята ангажираност към университета и темата за устойчивото развитие на бизнеса като покрива таксата на магистърската програма за всички участници, служители на компанията. Партньорството с университета е част от ESG стратегията на банката.

Програмата цели подготовката на изцяло ново направление специалисти по устойчиво развитие, корпоративна социална отговорност и техните проявления за българската политика и администрация, индустрия и граждански сектор“, коментира деканът на Стопански факултет доц. Атанас Георгиев.

Сред основните дисциплини, които ще се изучават от студентите са, Устойчиво управление и развитие, Системи и стандарти за управление на корпоративната устойчивост и отговорност, Управление на човешките ресурси, Управление на природния капитал, Устойчиви финанси и отговорно инвестиране.

УниКредит Булбанк се присъединява към институционалните партньори, които ще оказват съдействие чрез обновяване на учебните планове по дисциплините, въвеждане на нови курсове, както и представяне на реални казуси от практиката. Сред останалите партньори са Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и Българска асоциация на КСО специалистите и др.


Допълнителна информация за медии: