УниКредит Булбанк се включва в инициативата на БФБ и Централния депозитар „Ден за акции“

УниКредит Булбанк ще подкрепи инициативата "Ден за акции" на Българска фондова борса – София и Централен депозитар.

Така на 12 юни всички индивидуални клиенти на УниКредит Булбанк като физически лица ще имат възможност да търгуват акции на Основен пазар на БФБ без такси и комисионни при изпълнението по поръчките. Специалните условия важат само за поръчки, подадени и изпълнени на същата дата - 12 юни, които отговарят на следните условия:

  • До 15 поръчки на едно лице
  • Максимална стойност на единична поръчка – 2 000 лв.

Целта на инициативата „Ден за акции” е да подобри инвестиционната култура и по-доброто разпознаване на капиталовите инструменти като форма на инвестиция в България.


Допълнителна информация за медии:

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Екатерина Анчева, тел +359 (0) 2 9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch