УниКредит Булбанк продава портфейл от необслужвани заеми на APS и Balbec Capital

УниКредит Булбанк е постигнала споразумение с APS и Balbec Capital за продажба на портфейл от обезпечени и необезпечени необслужвани кредити на малки и средни предприятия и корпоративни клиенти.

Портфейлът се състои от изцяло български изискуеми заеми и е с приблизителна стойност 50 млн. евро.

Сделката е част от стратегията на УниКредит за намаляване на обема от просрочени експозиции. Ефектът от сделката ще бъде отразен през последното тримесечие на 2019 г.


Допълнителна информация за медии:

Екатерина Анчева, тел +359 (0) 2 9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch