УКБ и Българска Независима Енергийна Борса постигнаха споразумение за издаване на банкови гаранции

УКБ и Българска Независима Енергийна Борса постигнаха споразумение за издаване на банкови гаранции

Двете страни постигнаха споразумение за издаване на банкови гаранции, подписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Обменът на документация ще се случва електронно, което значително ще улесни и съкрати процеса.

В търсене на нови и различни дигитални решения, УниКредит Булбанк е първа на българския пазар предлагаща решението в сферата на търговското финансиране, с което ще се оптимизира физическият обмен на документи с БНЕБ ЕАД и ще се съкрати времето за предоставяне на банкови гаранции.

От 2015 година УниКредит Булбанк предлага на своите клиенти напълно дигитално решение в сферата чрез Модул „Търговско Финансиране“ в електронното си банкиране - Булбанк Онлайн. Възможността за изцяло дистанционно управление на всички сделки Търговско финансиране е сред отличителните фактори, водещи до висока клиентска удовлетвореност и улеснено банкиране за юридически лица.

„Това е поредна стъпка, с която надграждаме дигитализацията в издаването на банкови гаранции“, коментира Християна Карамочева, Старши мениджър на отдел „Консултации Търговско Финансиране“ в УниКредит Булбанк

 

„Наясно сме, че в днешни дни все повече наши клиенти предпочитат да извършват банковите си операции от разстояние. Всичко, което правим, е подкрепено от подход, ориентиран към клиента, така че се фокусираме върху насърчаването на отличното обслужване на клиентите и пионерските решения, подпомагащи ежедневната им бизнес дейност. Това също ни позволява да опростим и ускорим ежедневните си процеси - да бъдем дигитално по-ефективни в оперативен план и да поддържаме по-добра проследяемост и съхранение на документите“ - коментира Ралука Попеску, Директор на Дирекция „Корпоративно и инвестиционно банкиране“ в УниКредит Булбанк.

 


Допълнителна информация за медии:

Дарина Радославова, тел +359 887 505273, Ebsjob/SbeptmbwpwbAVojDsfejuHspvq/CH

Екатерина Анчева, тел +359 (0) 2 9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch