Студенти ще създават иновативни решения в банкирането в програмата Моята банка на бъдещето 4.0

Младите хора получават възможност за работа по реален проект в екип, воден от ментор от банката, безплатни високопрофесионални обучения и шанс за стаж или работа;

Участието в програмата дава практически опит в бизнеса още по време на ученето;

Кандидатстването за участие в програмата – самостоятелно или в екип от около 5 студенти - става онлайн до 29 февруари.

УниКредит Булбанк открива програмата за студентски иновации Моята банка на бъдещето 4.0. Кандидатстването става онлайн до 29 февруари 2016 г. в сайта на банката www.unicreditbulbank.bg. Може да се кандидатства самостоятелно или в екип. Оптималният екип е от около петима студенти.

В програмата могат да се включат студенти от различни университети в специалности като финанси, икономика, бизнес администрация, маркетинг, ИТ, счетоводство и други. Участието в програмата дава възможност за придобиване на практически опит в бизнеса още по време на ученето.

„Програмата „Моята банка на бъдещето“ е отлична възможност за младите хора да се докоснат до бизнеса „отвътре“. Стимулираме ги да мислят извън стандартите, да проявят творчество и инициативност. Да израснат като личности и да придобият нови знания и умения“, коментира Цветанка Минчева, член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк и директор „Банкиране на дребно“.

Проектите, върху които ще работят и реализират участниците в четвъртото издание на „Моята банка на бъдещето“, са фокусирани върху търсенето на иновативни решения в банкирането, в разработването на дигитални канали и други възможности за използване на съвременните технологии в услуга на банковите клиенти и служители.

Студентите могат да кандидатстват в сформирани от тях екипи от около 5 човека, или да бъдат разпределени в екип след одобрение. Работата по проектите ще започне в края на март и ще продължи два месеца.

В „Моята банка на бъдещето“ студентите получават възможност за работа по реален проект в екип и с ментор, който е утвърден специалист или мениджър от УниКредит Булбанк. По време на проекта те ще надградят уменията и CV-то си с безплатни високопрофесионални обучения по управление на проекти и по презентационни умения. Най-добрите получават покана за стаж или работа в банката.

„Моята банка на бъдещето ни даде самочувствие да вярваме в мечтите и възможностите си“, коментира Велизар Гутов, участник и един от победителите в първото издание на програмата „Моята банка на бъдещето“. Той вече е специалист „Развитие интернет услуги и банкиране” в банката.

Допълнителна информация за медии:

УниКредит Булбанк, Връзки с обществеността и комуникации

Виктория Блажева, тел: 02/9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch