Печалбата на УКБ за 2019 г. в размер на 425,1 млн. лева изцяло се реинвестира в капитала на банката

Редовното годишно общо събрание на акционерите одобри решение да не се разпределя дивидент за 2019 г. в съответствие с получено указание на БНБ.

Цялата печалба на УниКредит Булбанк за 2019 г. в размер на 425.1 млн. лева ще бъде реинвестирана в капитала на банката. Общото годишно събрание на акционерите, проведено на 08.04.2020 г., прие предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, да не разпределя печалбата на банката в съответствие с указание на Българска народна банка. Решението на Общото събрание е в сила до получаване на по-нататъшни инструкции от БНБ.

Освен решението да не се разпределят дивиденти, на редовното годишно общо събрание на акционерите на УниКредит Булбанк беше представен и приет Годишният финансов отчет на банката за 2019 г.


Допълнителна информация за медии:

Екатерина Анчева, тел +359 (0) 2 9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch