Най-успешните студенти по икономика ще получат стипендии от УниКредит Булбанк

Най-успешните и мотивирани в следването си студенти ще получат стипендии от УниКредит Булбанк през академичната 2016/2017 г. В подкрепа на образованието и на бъдещите млади професионалисти в сферата на икономиката банката създаде специална стипендиантска програма.

Целта на инициативата е да подпомогне финансово студенти от III и IV курс в икономически специалности чрез два вида стипендии: за постижения и социална стипендия.

И за двата вида стипендии могат да кандидатстват студенти, които следват в редовна форма на обучение, държавна поръчка и представят уверение за записан зимен семестър на учебната 2016/2017 г. с посочен в него среден успех от последната година. При стипендията за успех той трябва да е не по-нисък от Мн. добър 5.00, а при социалната стипендияне по-нисък от 4.50. Кандидатите за социална стипендия трябва да предоставят и декларация с документи, доказващи определен социален статус. Желаещите да се включат в програмата могат да изпратят на и-мейл адрес: TdipmbstijqAVojDsfejuHspvq/CH автобиография и интересен отговор на въпроса „Защо трябва да бъда избран за стипендиант на УниКредит Булбанк?“ .

Срокът за кандидатстване е 20 ноември.

Стипендиантите ще бъдат определени след участие в конкурс, който ще се проведе между 23 и 25 ноември. В рамките на конкурса кандидатите ще трябва да решат бизнес казус, а преминалите успешно този етап ще се явят на интервю.

Одобрените студенти ще получават стипендия в размер на 150 лв. месечно за период от девет месеца на настоящата академична година 2016/2017.

Освен финансова подкрепа, програмата предвижда и възможност за участие в различни събития на УниКредит Булбанк, които ще разкрият пред младежите корпоративната култура на компанията.

Повече за критериите и сроковете за участие в конкурса можете да видите на сайта на УниКредит Булбанк.

Имената на одобрените кандидати ще бъдат обявени в началото на декември 2016 г. в секция Кариери на www.unicreditbulbank.bg.

Допълнителна информация за медии:

УниКредит Булбанк, Връзки с обществеността и комуникации

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch

Мара Барева, тел. +359 (0) 2 9264 963, nbsb/cbsfwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch