Информация, свързана с COVID-19

Здравето и благополучието на клиентите и служителите са ключов приоритет за УниКредит Булбанк.

Като предпазна мярка, Центърът за консултиране и бизнес развитие (Варна, ул. „Петко Каравелов“ 9),  филиал Черно море (Варна, ул. „Петко Каравелов“ 9) и филиал Варна Шипка (ул.  „Мария Луиза“ 39) са временно затворени.

Ако трябва да посетите филиал, може да използвате филиал Варна Подаръци (на адрес ул. „Княз Борис I” 43) като най-близък до Черно море и филиал Варна Владислав Варненчик (с адрес бул. „Владислав Варненчик“ 36-38) като най-близък до Варна Шипка.

Моля, проверете актуалното работно време и най-удобния за Вас филиал в специализираната секция на интернет страницата на банката и или в Bulbank Mobile.

Центърът за консултиране и двата филиала са били посетени от клиент с положителен тест за COVID-19. В съответствие с инструкциите на здравните власти, УниКредит Булбанк вече извършва почистване и дезинфекция на помещенията на те са временно затворени. УниКредит Булбанк се свърза с всички служители, които може би са били в контакт с болния, като ги съветва да извършват самостоятелна карантина и да следват инструкциите на здравните власти. На всички служители ще бъдат направени допълнителни тестове.

Клиентите, за които има информация, че наскоро са посетили филиала, се уведомяват индивидуално. 

УниКредит Булбанк вече въведе следните предпазни мерки през последните месеци:

  • УниКредит Булбанк насърчава всички свои служители и им осигурява възможности да работят от дома си.
  • Банката работи активно, за да осигури наличието на широк набор от банкови услуги по сигурен и бърз начин, без да е необходимо  посещение на филиал. Това става чрез дистанционните канали на банката като Булбанк Мобайл и Булбанк Онлайн.
  • Във филиалите клиентите са приканени са спазват препоръчаната от властите дистанция от 2 метра един от друг и от служителите и са задължени да носят защитни маски.

Здравето и благополучието на служителите и клиентите е първостепенен приоритет на УниКредит Булбанк. Банката ще продължи да следи активно ситуацията и както винаги ще действа в най-добрия интерес и в полза на всички лица, с които работи.


Допълнителна информация за медии:

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Екатерина Анчева, тел +359 (0) 2 9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch