Стратегическата позиция на Балканите в Европа ни дава много възможности за бизнес

Стратегическата позиция на Балканите в Европа ни дава много възможности за бизнес

Културната близост между народите на Балканите и стратегическата им позиция в Европа им дават много бизнес възможности, ако имат до себе си компетентен финансов партньор. УниКредит, чрез отлично развитата си мрежа и лидерска позиция в Централна и Източна Европа, както и с експертния си екип, е готова да подкрепи международното разрастване на бизнеса на клиентите си. Това беше посланието, което отправи Емилано Стайнфл, директор на Международния център на УниКредит Булбанк към участниците в бизнес форума Българо–сръбски ден. Целта на инициативата е да представи на сръбските компании възможностите за навлизане на българския пазар и очакванията за развитие на икономиката на страната. „Ние разбираме, че понякога клиентите просто решават да запазят бизнеса си на локално ниво, но на тези, които търсят експанзия казваме, че имаме инструментите и можем заедно с тях, ръка за ръка, да им помогнем да реализират целите си“, каза Стейнфл.

Във форума взеха участие директорът на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев и представители на УниКредит Булбанк и УниКредит Сърбия.  Българо-сръбският е вторият подобен форум след успеха на проведения в началото на март Българо-румънски ден: Мостове.

„Най-доброто доказателство за нашата задълбочено и глобално познание в областта на финансирането и консултантските услуги, пазарите и глобалните транзакции е броят на клиентите ни: УниКредит има повече от 27 хил. международни клиенти в ЦИЕ, от които повече от 14 600 са германски, австрийски и италиански компании. Определено ние залагаме на бизнес модела „една банка“ като стандарт за качеството на услугите, който прилагаме в цялата си клонова мрежа, залагайки на синергия и опростяване на операциите“, каза официалният домакин на събитието Антоанета Куртяну,  директор Корпоративно, инвестиционно и частно банкиране и член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк. Думите й бяха подкрепени от Николо Бонферони, директор „Международни клиенти“  на УниКредит Банк Сърбия, който посочи, че 65% от близо 2000 международни компании, опериращи в Сърбия, се обслужват именно от УниКредит.

Във втората част на форума главният икономист на УниКредит Булбанк Кристофор Павлов представи очакванията на анализаторския екип на банката за развитието на икономиката на страната. Според анализа, именно износът ще е основната движеща сила зад силното възстановяване след кризата за страните от региона. Българската икономика ще достигне най-високата си точка през следващата година, отчитайки ръст на БВП от 4%.

Икономическият растеж обаче може да бъде ограничен в дългосрочен план от недостига на работна ръка, който вече се наблюдава в секторите, които използват висококвалифициран труд. Като мярка срещу това,  Кристофор Павлов смята, че образованието трябва да се превърне в основен приоритет.


Допълнителна информация за медии:

Екатерина Анчева, тел +359 (0) 2 9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch