Фондация „УниКредит“ ще подкрепи с над 1 млн. евро най-добрите таланти по икономика и финанси

Фондация „УниКредит“ отново ще подпомогне млади европейски таланти като потвърждение на своя ангажимент към подкрепата на научни изследвания и проучвания. В тази връзка фондацията публикува 7 обяви за 24 стипендии и аспирантури, възлизащи общо на близо 800 000 евро.  Фондация „УниКредит“ добави и 100 субсидии за стажантски програми за студенти.

Въпреки трудния период, свързан с COVID-19, фондация УниКредит продължава да подпомага проучванията и изследванията в сферите на икономиката и финансите чрез лансиране на множество инициативи.  Ето някои от тях:

  • Две стипендии Marco Fanno и две стипендии Crivelli Europe за студенти по икономика или финанси, които биха искали да вземат докторска степен в обучение в чужбина през 2021-2022 академична година. Тези стипендии са годишни и се възобновяват през втората година. Годишната сума на всяка стипендия възлиза на 32 500 евро (бруто с данъците);
  • 4 субсидии за научни изследвания и проучвания Modigliani: най-добрите проекти за изследвания и проучвания в икономиката и финансите ще получат по 10,000 евро на година (с данъците), за 2 години. Основната цел на тази инициатива е да се подпомогнат научните изследвания и проучвания в Европа чрез насърчаване на сътрудничеството между университетите;
  • 2 аспирантури Foscolo Europe Top-Up: Благодарение на тази инициатива, която в настоящата година е в своето шесто издание, Фондация „УниКредит“ предлага 2 аспирантури в най-добрите факултети или институти за научни изследвания и проучвания в областта на икономиката или финансите, участващи в програми за докторанти на пазарите на труда през 2020/2021 г. Основната цел на този конкурс е да привлече и задържи най-добрите млади икономисти в Европа, които провеждат своите изследвания в чужбина. Фондацията ще изплаща годишно 50 000 евро на факултетите, които спечелят дадено изследване като добавка към възнаграждението, предлагано на избрания кандидат от печелившия факултет. Аспирантурата ще стартира на 1 октомври 2021 г. и ще бъде с продължителност от три години.

Списъкът със субсидиите включва и стартирането на конкурси във връзка с петгодишна обменна програма за учене в чужбина, която тази година е в своето десето издание за период на обучение в университет в чужбина от 3 до 6 месеца в страните, в които работи УниКредит и пет награди за научен труд в областта на икономиката и пазара на труда за докторанти и доктори по икономика и финанси, които ще участват във форума European Economics Job Market in Nottingham през декември 2020 г.  

Освен това  стартира седмото издание на международната стажантска програма. В тази програма Фондацията в сътрудничество с УниКредит предлага 100 стипендии на студенти за стажантска програма в УниКредит с цел да придобият международен опит в една от европейските държави, в които групата работи. Стажантските програми с продължителност от 3 до 6 месеца могат да започнат между юли и декември 2020 г.

За повече информация относно конкурсите и процедурата по кандидатстване, моля, посетете: www.unicreditfoundation.org


Допълнителна информация за медии:

Екатерина Анчева, тел +359 (0) 2 9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch