Международната рейтингова агенция Fitch повиши до инвестиционен рейтинга на УниКредит Булбанк

Международната рейтингова агенция Fitch повиши до инвестиционен рейтинга на УниКредит Булбанк

Актуалната оценка на най-голямата банка в България вече е BBB- със стабилна перспектива.

За първи път рейтингът на банката е изравнен с този на групата на УниКредит.

Международната рейтингова агенция Fitch оцени с инвестиционен рейтинг от BBB- със стабилна перспектива УниКредит Булбанк. Със сегашното увеличение, УниКредит Булбанк за първи изравнява рейтинговата си оценка с тази на групата на УниКредит.

Изравняването на рейтинговата оценка отразява нашето виждане за подкрепата, на която УниКредит Булбанк може да разчита от групата, както и това, че с влизането на България в Европейския банков съюз, групата и дъщерното дружество споделят един регулатор“, посочват в прес съобщението си анализаторите от Fitch.

Положителна роля за повишаване на рейтинговата оценка на УниКредит Булбанк допринасят и високите капиталови коефициенти, значителните буфери над регулаторния минимум, консервативния подход по отношение управлението на риска и устойчивото генериране на капитал.

 

Повече информация може да намерите и в прес съобщението на Fitch:


Допълнителна информация за медии:

Екатерина Анчева, тел +359 (0) 2 9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch