Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Обучение и развитие

 

 

Обучение и развитие

В УниКредит ние подкрепяме личното развитие на нашите служители чрез обучителни програми, създадени да ги подпомагат във всеки етап от техния живот.

Бизнесът се променя по-бързо от всякога и ние трябва да управляваме трансформации от всякакъв характер - дигитални, енергийни и на работното място.

Помагаме на нашите служители да реализират своя потенциал чрез нови умения, благодарение на нашите онлайн и присъствени обучения.

Нашите възможности за обучение за лидери са съставени от програми, индивидуални обучения и менторство за улесняване на мениджърите в техните професионални предизвикателства

Обучението е важно за нас.

Ето защо, през 2019 г. ние постигнахме общо 3 милиона часа и повече от 30 часа обучение на човек.

Лидерски кариерни възможности

24_Leadership Paths-1920x1080.jpg

За ръководни позиции

Нашата програма за обучение по лидерство предлага  решения, подпомагащи нашите ръководни лица на всеки етап от тяхната кариера.

Ние предлагаме въвеждащи обучения на всички новоназначени ръководни служители и по този начин им даваме възможност да вземат участие в програми за обучение по лидерство и възможности за индивидуално развитие. За други кариерни етапи предлагаме програми, лаборатории и индивидуално развитие.

Създадени в световноизвестни водещи бизнес образователни институции, програмите и лабораториите за лидерство имат за цел да насърчават уменията, необходими за преодоляване на неяснотата и управляване на несигурността и постигане на гъвкавост в сложни ситуации.

„Фантастична програма! Чудесно е да хвърлиш поглед назад и да осъзнаеш огромния потенциал за нови идеи, които можем да проучим и реализираме! Благодаря от сърце!“

Участник в ускорената програма за лидерство към старшия изпълнителен вицепрезидент

„Благодаря Ви за организирането на обучението „Да ръководим промяната! То предостави много важно съдържание, задейства критичен поглед на моята позиция и въздействието, което мога да оказвам върху екипа/организацията в точния момент от време в моето професионално развитие.“

Участник в програмата „Да ръководим промяната“

 

  „Какво невероятно преживяване благодарение на професора и на целия екип за тази проникновена и въздействаща програма.“

Участник в програмата към първия вицепрезидент

За новоназначени мениджъри

В рамките на нашата специална програма за мениджъри, ние предоставяме многостепенно обучение за нашите колеги, които за пръв път са мениджъри. Въвеждаща програма за нови мениджъри, планирана за първата година след назначаването им, за да споделим нашия подход към лидерството и основните умения, от които те имат нужда на тяхната нова позиция.

След етапа на въвеждане колегите са поканени да участват в индивидуално пригодена лаборатория, създадена за обогатяване и увеличаване на техните мениджърски компетенции. Фокусът е върху основните мениджърски умения като ангажираност, обратна връзка, делегиране, комуникационни стилове, развитие на хората и разнообразно общуване в мрежата с колеги на тяхната позиция.

 

 

25_For New Managers-1920x1080.jpg
07_People caring-1920x1080.jpg

С грижа за хората

Положителната работна среда означава многообразие и приобщаване, където всеки може да говори и да бъде чут. Това дава възможност на хората да дадат най-доброто от себе си. През 2010 г. УниКредит стана пионер на финансовите услуги в подкрепа на клиенти и служители с увреждания в Австрия. В Италия през 2018 г. бяхме първата банка, която назначи за мениджър човек със специални потребности, за да даде на колегите пример и да насърчи културата на приобщаването на работното място. Като част от нашия конкурентен пакет от придобивки, ние предлагаме голям избор от програми за подпомагане на служителите с висококачествени консултантски услуги по работни и лични въпроси. Тези теми варират от правни консултации до здравни и житейски съвети за разрешаване на проблеми в работата и финансови консултации.

 

 

Непрестанно учене

Добавянето на нови умения е изключително важно, за да дадем възможност на нашите служители да помогнат на клиентите да се справят с предизвикателствата на бързо променящия се свят. Затова ние предлагаме различни курсове за непрекъснато обучение, разработени в отговор на пазарните тенденции.

Увеличаване на уменията, свързани с данните

Обученията, създадени за разпространяване на културата на информацията във всички функционални звена и подпомагане на служителите да придобият нови умения за анализ на данни, защита на данни, наука за данните и разширено анализиране на данни.

Курсовете за начинаещи въвеждат основите, докато специфичните курсове за средно ниво и напреднали гарантират задълбочаването на уменията на лица, назначени на конкретни позиции във връзка с ключови теми, свързани с данните.

Както онлайн, така и присъствените обучения са подготвени от водещи доставчици в тази област и едни от най-добрите университети.  

 

 

26_Data Skill Booster-1920x1080.jpg
27_Creating a positive and inclusive working environment-1920x1080.png

Създаване на позитивна и приобщаваща работна среда

Създаване на позитивна и приобщаваща работна среда означава да се управляват несъзнаваните предубеждения.

Налични са онлайн курсове за всички служители в Групата, които им помагат да разпознаят своите несъзнавани предубеждения и да намалят техните последствия.

Това е един от няколко курса, които се фокусират върху теми, свързани с многообразието и приобщаването в съответствие с нашите ценности етика и уважение. Предлагаме и онлайн курсове върху езика на жестовете, работа с колеги в неравностойно положение, как да се борим със сексизма и сексуалния тормоз на работното място и как успешно да предоставяме грижи.   

 

 

Езиково училище   

УниКредит е международна банка, която привлича служители от различни страни и предлага международни кариери и в тази връзка насърчава езиковото обучение в цялата Група.

Езиковото обучение е достъпно за всички служители до седем различни езика.

Дигиталната платформа предлага учебни курсове, видеа, статии, уроци по граматика и лексика и виртуална класна стая в определени часове и през почивните дни.

28_Language School-1920х1080.jpg
29_BEST Academy-1920x1080.jpg

Академия BEST

УниКредит предлага специална програма за всички служители, ангажирани в продажбите в нашите филиали, за да им помогне да се усъвършенстват в консултирането на нашите клиенти.

Академия BEST е иновативна възможност за обучение, която е част от програмата за финансово стимулиране и възможност за подобряване на изпълнението на силите за продажби в Банкиране на дребно. Нейната цел е да ускори устойчивия растеж на търговската банка на Италия чрез подпомагане на трансформацията на нейния модел на обслужване.

Академия Start-up

УниКредит се гордее, че е партньор на своите клиентии им предоставя едноседмично обучение за начинаещи предприятия, избрани от UniCredit Start Lab.

Компаниите се включват в обученията от колеги, които работят с тях.

Изданието за 2019 г. получи повече от 50 препоръки от компании, включително Google, Amazon, Accenture, IBM, Enel и Cisco, както и от основатели на стартъпи, които споделиха своите истории.

 

30_Start-up Academy-1920х1080.jpg

„Още веднъж Академия Start-up се доказа като успешна инвестиция за бъдещи предприемачи и за колегите от банката, работещи в този сегмент. УниКредит иска да продължи да си партнира с иновативни италиански компании, подпомагайки тяхното развитие от първите им крачки до тяхното порастване и утвърждаване на пазара“.

 

Андреа Казини, Главен изпълнителен директор на Търговско банкиране