Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Обучение и развитие

 

 

Обучение и развитие

В УниКредит ние подкрепяме личното развитие на нашите служители чрез обучителни програми, създадени да ги подпомагат във всеки етап от техния живот.

Бизнесът се променя по-бързо от всякога и ние трябва да управляваме трансформации от всякакъв характер - дигитални, енергийни и на работното място.

Помагаме на нашите служители да реализират своя потенциал чрез нови умения, благодарение на нашите онлайн и присъствени обучения.

Нашите възможности за обучение за лидери са съставени от програми, индивидуални обучения и менторство за улесняване на мениджърите в техните професионални предизвикателства.

Лидерски кариерни възможности

24_Leadership Paths-1920x1080.jpg

За ръководни позиции

Нашата програма за обучение по лидерство предлага  решения, подпомагащи нашите ръководни лица на всеки етап от тяхната кариера.

Ние предлагаме въвеждащи обучения на всички новоназначени ръководни служители и по този начин им даваме възможност да вземат участие в програми за обучение по лидерство и възможности за индивидуално развитие. За други кариерни етапи предлагаме програми, лаборатории и индивидуално развитие.

Създадени в световноизвестни водещи бизнес образователни институции, програмите и лабораториите за лидерство имат за цел да насърчават уменията, необходими за преодоляване на неяснотата и управляване на несигурността и постигане на гъвкавост в сложни ситуации.

„Фантастична програма! Чудесно е да хвърлиш поглед назад и да осъзнаеш огромния потенциал за нови идеи, които можем да проучим и реализираме! Благодаря от сърце!“

Участник в ускорената програма за лидерство към старшия изпълнителен вицепрезидент

„Благодаря Ви за организирането на обучението „Да ръководим промяната! То предостави много важно съдържание, задейства критичен поглед на моята позиция и въздействието, което мога да оказвам върху екипа/организацията в точния момент от време в моето професионално развитие.“

Участник в програмата „Да ръководим промяната“

 

  „Какво невероятно преживяване благодарение на професора и на целия екип за тази проникновена и въздействаща програма.“

Участник в програмата към първия вицепрезидент

За новоназначени мениджъри

В рамките на нашата специална програма за мениджъри, ние предоставяме многостепенно обучение за нашите колеги, които за пръв път са мениджъри. Въвеждаща програма за нови мениджъри, планирана за първата година след назначаването им, за да споделим нашия подход към лидерството и основните умения, от които те имат нужда на тяхната нова позиция.

След етапа на въвеждане колегите са поканени да участват в индивидуално пригодена лаборатория, създадена за обогатяване и увеличаване на техните мениджърски компетенции. Фокусът е върху основните мениджърски умения като ангажираност, обратна връзка, делегиране, комуникационни стилове, развитие на хората и разнообразно общуване в мрежата с колеги на тяхната позиция.

25_For New Managers-1920x1080.jpg

Непрестанно учене

Добавянето на нови умения е изключително важно, за да дадем възможност на нашите служители да помогнат на клиентите да се справят с предизвикателствата на бързо променящия се свят. Затова ние предлагаме различни курсове за непрекъснато обучение, разработени в отговор на пазарните тенденции.

Увеличаване на уменията, свързани с данните

Обученията, създадени за разпространяване на културата на информацията във всички функционални звена и подпомагане на служителите да придобият нови умения за анализ на данни, защита на данни, наука за данните и разширено анализиране на данни.

Курсовете за начинаещи въвеждат основите, докато специфичните курсове за средно ниво и напреднали гарантират задълбочаването на уменията на лица, назначени на конкретни позиции във връзка с ключови теми, свързани с данните.

Както онлайн, така и присъствените обучения са подготвени от водещи доставчици в тази област и едни от най-добрите университети.  

 

 

26_Data Skill Booster-1920x1080.jpg
27_Creating a positive and inclusive working environment-1920x1080.png

Създаване на позитивна и приобщаваща работна среда

Създаване на позитивна и приобщаваща работна среда означава да се управляват несъзнаваните предубеждения.

Налични са онлайн курсове за всички служители в Групата, които им помагат да разпознаят своите несъзнавани предубеждения и да намалят техните последствия.

Това е един от няколко курса, които се фокусират върху теми, свързани с многообразието и приобщаването в съответствие с нашите ценности Почтеност, Отговорност и Грижа. Предлагаме и онлайн курсове върху езика на жестовете, работа с колеги в неравностойно положение, как да се борим със сексизма и сексуалния тормоз на работното място и как успешно да предоставяме грижи.   

 

 

Езиково училище   

УниКредит е международна банка, която привлича служители от различни страни и предлага международни кариери и в тази връзка насърчава езиковото обучение в цялата Група.

Езиковото обучение е достъпно за всички служители до седем различни езика.

Дигиталната платформа предлага учебни курсове, видеа, статии, уроци по граматика и лексика и виртуална класна стая в определени часове и през почивните дни.

28_Language School-1920х1080.jpg