Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Благосъстояние на компанията

 

 

 

Благосъстояние на компанията

УниКредит се ангажира да бъде един от най-добрите работодатели в европейския финансов сектор

 Ние вярваме, че позитивната работна среда, основана на уважение, дава възможност на всеки и всички колеги да допринесат по най-добрия начин за постигането на важните неща.

Затова внедрихме 250 конкретни програми за социални придобивки в 16 страни, за да подобрим качеството на живот на нашите колеги и да ги подпомагаме в най-важните моменти от техния живот.

Нашият ангажимент се основава на три основни стълба - баланс между работата и личния живот, благоденствие и грижа за хората.
Имаме социални придобивки, които се предлагат в допълнение към нашите инициативи за здравеопазване, застраховки, финансови и лични придобивки, които варират от страна в страна.

 Нашите корпоративни обещания за социално благоденствие

УниКредит е международна банка и идеите, които са в основата на нашите програми за корпоративни социални придобивки, са едни и същи навсякъде. Тези стълбове са една от причините, поради които ние бяхме обявени за топ работодател в Европа за 2020 г.

 

05_Flexibility-1920x1080.jpg

Гъвкавост

Гъвкавостта ни дава възможност да управляваме по най-добрия начин нашето работно време. Насърчаваме активно гъвкавото работно време, дистанционната работа и почасовата заетост. Гъвкавостта означава и време за постигане на удовлетворяващ баланс между работата и личния живот. Ние предлагаме платен отпуск, който взема предвид резките културни промени и разглежда по един и същ начин всички семейни модели. Този платен отпуск включва майчинство, бащинство и отпуск за грижа за деца. Той включва и разрешение за отсъствие при важни събития в живота като раждане на дете на роднина, празнуване на женитба или гражданско партньорство, купуване на къща и реализиране на образователна възможност.

 

Благоденствие

 Освен придобивките, свързани със здравеопазването, предлагаме голям избор от програми за здравословен начин на живот, свързани с хранене, фитнес, изграждане на взаимоотношения и когнитивно-емоционални проблеми като гъвкавост и лична осъзнатост. В някои страни предлагаме семинари с експерти. В други имат стаи за почивка, разтоварване, игри и неформални срещи. Нашият пакет от придобивки включва голям избор от спортни дейности. Членството в спортен клуб е само началото – колегите могат да се включат и в спортни състезания и екипни спортове като баскетбол, футбол и волейбол.

 

06_Well-being-1920x1080.jpg
07_People caring-1920x1080.jpg

Грижа за хората

Позитивна работна среда означава многообразие и приобщаване, при което всеки може да изкаже своето мнение и да бъде изслушан. Това отношение насърчава хората да дават най-доброто от себе си. През 2010 г. УниКредит стана пионер във финансовите услуги, свързани с подпомагане на клиенти и служители със специални потребности в Австрия. В Италия през 2018 г. бяхме първата банка, която назначи за мениджър човек със специални потребности, за да даде на колегите пример и да насърчи културата на приобщаването на работното място. Като част от нашия конкурентен пакет от придобивки, ние предлагаме голям избор от програми за подпомагане на служителите с висококачествени консултантски услуги по професионални и лични въпроси. Тези теми варират от правни консултации до здравни и житейски съвети за разрешаване на проблеми в работата и финансови консултации.