Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Универсален пенсионен фонд Алианц

Погрижете се за вашите спокойни старини със „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България“. Той дава допълнителна пожизнена пенсия на лица, родени след 31. 12. 1959 година, осигурени по условията и реда на част I от Кодекса за социално осигуряване.

 

 

Универсален пенсионен фонд Алианц

Предимства

  • Натрупвате средства за допълнителни пенсии в индивидуални партиди (сметки) във фондовете.
  • Работите с надежден партньор, който гарантира разумното управление на вашите средства и доброто ви обслужване.
  • Вноските в тези фондове се плащат частично или изцяло от вашия работодател/осигурител, но средствата, които постъпват в личните сметки са ваша собственост.

Характеристики

Как функционира Допълително задължително пенсионно осигуряване

Чрез вноските за допълително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), събирани заедно с вноските за държавно обществено осигуряване (ДОО), осигурените натрупват средства, от които получават допълнителни пенсии.

В тези фондове средствата се натрупват в индивидуална партида (сметка) на всеки осигурен.

Видове пенсионни фондове

  • Универсални (УПФ) — натрупват се средства, от които се изплаща допълнителна пожизнена пенсия, независима от пенсиите, отпускани от Държавно обществено осигуряване (ДОО).
  • Професионални (ППФ) — подсигуряват ранното пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд. Вноските в ППФ са изцяло за сметка на работодателите.

Избор на фонд за ДЗПО

  • Първоначално – до три месеца след възникване на задължението за осигуряване, т.е. когато осигуреният за първи път започва работа (вкл. по I или II кат. Труд).
  • Промяна на фонда – след законоустановения срок, фондът за ДЗПО може да бъде променен по желание на осигурения. Всички натрупани средства в неговата партида, както и бъдещите вноски се прехвърлят към новоизбрания пенсионен фонд.

Пенсионноосигурително дружество Алианц България

Защо ви предлагаме да изберете пенсионните фондове на Алианц България?

Алианц България е част от Алианц СЕ – глобална компания за финансови услуги, която обслужва 78 млн. клиенти в над 70 страни.

Огромният международен опит и доказан професионализъм правят Алианц България надежден партьор при важните решения за вашето бъдеще.

Сигурност и инвестиционни резултати

Инвестиционната политика на Пенсионноосигурително дружество Алианц България е насочена към поддържане на балансиран инвестиционен портфейл. Активите се инвестират при висока степен на диверсификация и преобладаващ дял на държавните или държавно-гарантирани книжа с фиксиран доход. Инвестициите на пенсионните фондове са структурирани стратегически с дългосрочен инвестиционен хоризонт.