Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Доброволен пенсионен фонд Алианц

Осигурете допълнително пенсионния доход на своите служители, внасяйки суми в Доброволен пенсионен фонд и се възползвайте от данъчни преференции. Фондът е гъвкав по отношение размера и периодичността на плащане на вноските.

 

 

Доброволен пенсионен фонд Алианц

Предимства

 • Aлтернативна форма на възнаграждение за персонала, с която се повишават чистите доходи, без това да създава задължение за допълнителни разходи за вноски за социално и здравно осигуряване.
 • Диверсификация на социалните разходи и политика на фирмата.
 • Прилагане на гъвкава бонусна схема във фирмата.
 • Намаляване на размера на финансов резултат на фирмата за данъчни цели и дължимия върху него корпоративен данък.

Характеристики

 

Осигуряване на персонал

Икона

Сами определяте:

 • Период на осигуряване на отделните служители
 • Брой осигурявани от вас служители
 • Условията в случай на подмяна на служител или  присъединяване на новоназначен към намеренията ви за осигуряване на персонала
 • Предварителния и непроменим размер на осигурителните вноски.

Периодичност на вноските

Икона
 • Месечни
 • Тримесечни
 • Шестмесечни
 • Годишни
 • Еднократни

Размер на вноските за осигуряване

Няма ограничения за размера на вноските. Размерът на бъдещата пенсия зависи преди всичко от направените вноски.

Видове пенсионни плащания

Икона

Пенсионерите на ДПФ „Алианц България“ имат право на свободен избор между различните видове плащания (без такса за тегленията или плащанията):

 • Пенсии за старост и инвалидност – срочни или пожизнени
 • Тегления по индивидуален план, определен от пенсионера
 • Еднократно изплащане на средствата

Права на осигурителя

 • Прекратявате или временно прекъсвате вноските без неустойки, глоби и лихви.
 • По всяко време и без ограничения можете да променяте размера на вноската и периодичността на плащането й. 
 • Получавате безплатна информация за натрупаната сума.

Данъчни облекчения

За данъчни цели се признава пълната сума на вноските на работодатели/осигурители за допълнително доброволно осигуряване. С техния размер се намалява годишният резултат на фирмата и се облагат с данък върху разходите.

Освобождават се от данък върху разходите вноските на работодатели/осигурители за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в размер до 60 лв. месечно за всяко наето лице.

Осигуряването в доброволен пенсионен фонд е гъвкаво и може да отговори на личните ви потребности. Научете как можете да се осигурявате с индивидуални вноски и какви ще са предимствата за вас.