Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Кредит под условие

Банката поема кредитен ангажимент за плащане от ваше име в полза на друга банка, държавно учреждение или ваш контрагент.

Кредит под условие

Характеристики

Срок за издължаване

Икона

По договореност, когато се обезпечава конкретна търговска сделка.

До 18 месеца при необходимост от многократно издаване на банкови гаранции в рамките на общ лимит.

Възможност за подновяване на срока в случаите, когато чрез кредита се оформя ангажимент във връзка с:

  • Гаранция за добро изпълнение
  • Гаранция за участие в търг
  • Гаранция за гаранционно обслужване/сервиз
  • Гаранция за връщане на предоставен аванс
  • Гаранции пред митнически учреждения

Тарифа и общи условия

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Допълнителни продукти