Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Зелени решения за малкия и средния бизнес

Инвестиционен кредит за изграждане на фотоволтаична централа за производство на електроенергия за собствените нужди на предприятието.

Заявете разговор

 

 

Зелени решения за малкия и средния бизнес

Предимства

 

 • Преференциални ценови условия
 • Срок на инвестицията до 10 години/ 120 месеца
 • Размер на финансирането до 90% от размера на инсталираната мощност/ собствено участие - минимум 10% от размера на инвестицията
 • Възможност за гратисен период до 12 месеца
 • Начин на издължаване (вноска по кредита) - съобразено със сезонния характер на приходите от дейността
 • Облекчени изисквания за обезпечения, възможност за включване в гаранционни инструменти

За кого е подходящ?

 

Производствени предприятия или бизнеси, регистрирани в България, със значителна консумация на електроенергия, които търсят оптимизиране на разходите си чрез инсталиране на фотосоларна инсталация за собствено потребление на електроенергия.

 


Защо фотоволтаична централа?

 

 • Прогнозируеми разходи на електроенергия
 • Конкурентна цена на системата, която оправдава дългосрочната инвестиция (възвръщаемост от 5 до 8 години)
 • Лесно изграждане и дълъг живот на системата 
 • Гъвкавост при потреблението – пълна консумация на собственото производство или продажба на излишната енергия на ЕРП
 • Еднократна инвестиция с възвращаемост от порядъка на 8-20%

Често задавани въпроси

Да, УниКредит Булбанк АД предлага на своите клиенти оборотни кредити с цел финансиране на ДДС към инвестицията.

Да, допустимо е използването на Гаранционен инструмент за дообезпечаване на кредита. Свържете се с вашия обслужващ банкер в УниКредит Булбанк или ни попитайте чрез формата за контакт за наличните Гаранционни схеми.

Да, възможно е. Зелени инвестиционни кредити се отпускат за изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ) на база сключен договор с електроразпределително дружество. УниКредит Булбанк АД финансира както закупуването на фотоволтаични панели, така и необходимото оборудване, напр. инвентор, резервно захранване и други. Собствената фотоволтаична централа е изключително благоприятна за електрозахранване на консуматори, които използват енергията от мрежата, предимно през деня и води до намаляване на разходите за електроенергия. Това са основно малките и средни индустриални сгради с предимно дневно потребление.

Контакти