Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Sustainability SMEs and Small Mid-Caps

Sustainability SMEs and Small Mid-Caps

Какво представлява продуктът?

Гаранционна програма, насочена към дружества, изпълняващи инвестиции, които допринасят за прехода към кръгова икономика, като позволяват намаляване на използването на първични суровини и/или по-голямо използване на вторични материали в сравнение със съществуващата практика; инвестиции в соларна, вятърна, геотермална енергия и производство на елементи и компоненти за възобновяема енергия; устойчиви и органични земеделски практики, био земеделие; „зелени инвестиции“; модернизация на инфраструктури, проектирани с цел подобряване опазването, ефективността и ефективно управление на водните ресурси и напояването. Инструментът е с фокус проекти за  възобновяема енергия, енергийна ефективност, модернизация и био земеделие.

Предимства

  • Улеснен достъп до финансиране
  • Бърза процедура за одобрение
  • Облекчени изисквания за допълнително обезпечение

Характеристики

Допустими видове кредити, включени в Споразумението сa:

Инвестиционни кредити, Стандартен кредит за оборотни средства с погасителен план, Револвиращ кредит

  • Срок за включване: 28.04.2025г.
  • Срок на гаранцията:  28.04.2037г.
  • Валута на кредита – BGN, EUR
  • Гаранционен процент 50% 

Предназначение

Допустими за финансиране са:

  • микро, малки и средни предприятия (със средносписъчен брой на персонала до 249 души) и
  • предприятия със средна пазарна капитализация със средносписъчен брой на персонала до 499 души (на група свързани лица).

Кандидатстване

Свържете се с вашия обслужващ банкер в УниКредит Булбанк, с експерт в УниКредит Булбанк или подайте заявка чрез формата за контакт.             

Това финансиране е подкрепено от Европейския съюз с финансовата подкрепа по линия на фонд InvestEU.    

Често задавани въпроси

Свържете се с вашия обслужващ банкер в УниКредит Булбанк или подайте запитване чрез формата за контакт.

Всички дейности, забранени от ЕС - незаконни икономически дейности, включително клониране на хора с репродуктивна цел; производство и търговия с тютюн и дестилирани алкохолни напитки и производните им продукти; производство и търговия с всякакъв вид оръжия и амуниции; хазартни игри по интернет, онлайн казина, или порнография; клониране на хора за проучвания или терапевтични цели; генно модифицирани организми (ГМО) и др.

Не се допуска рефинансиране; не се допуска с кредита да се финансира закупуването на активи втора ръка.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Свързани продукти