Нагоре икона Бутон за връщане към началото

RRF SME Competitiveness

RRF SME Competitiveness

Какво представлява продуктът?

Гаранционна програма между Уникредит Булбанк АД, Уникредит Лизинг и Европейски инвестиционен фонд за улесняване достъпа до финансиране на микро, малки и средни предприятия (МСП) с цел съживяване каналите за кредитиране, блокирани по време и след кризата с COVID-19.

Предимства

  • Улеснен достъп до финансиране
  • Бърза процедура за одобрение
  • Облекчени изисквания за допълнително обезпечение
  • Допустими за финансиране са всичи МСП, както и кредитополучатели с бизнес история по-малка от 12м., съгласно Вътрешните правила за кредитиране на УКБ.

Характеристики

Допустими видове кредити, включени в Споразумението сa:

Инвестиционни кредити, Стандартен кредит за оборотни средства с погасителен план, Револвиращ кредит, Кредити под условие за издаване на банкови гаранции, Финансов лизинг

  • Минимален срок на кредита: 12 месеца
  • Срок за включване: 28.12.2026г.
  • Срок на гаранцията:  28.12.2038г.
  • Валута на кредита – BGN, EUR
  • Гаранционен процент 50%

Предназначение

Допустими за финансиране са микро, малки и средни предприятия (със средносписъчен брой на персонала до 249 души).

Кандидатстване

Свържете се с вашия обслужващ банкер в УниКредит Булбанк, с експерт в УниКредит Булбанк или подайте заявка чрез формата за контакт.                  

Това финансиране е подкрепено от Европейския съюз - NextGenerationEU с финансовата подкрепа на Република България по линия на фонда InvestEU за държавите членки за Република България.

EU-suffinanced.png

Често задавани въпроси

Свържете се с вашия обслужващ банкер в УниКредит Булбанк или подайте запитване чрез формата за контакт.

Всички дейности, забранени от ЕС - незаконни икономически дейности, включително клониране на хора с репродуктивна цел; производство и търговия с тютюн и дестилирани алкохолни напитки и производните им продукти; производство и търговия с всякакъв вид оръжия и амуниции; хазартни игри по интернет, онлайн казина, или порнография; клониране на хора за проучвания или терапевтични цели; генно модифицирани организми (ГМО) и др.

Не се допуска рефинансиране; не се допуска с кредита да се финансира закупуването на активи втора ръка.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Свързани продукти