Дебитна карта Visa Business Leader

 • Контрол върху оперативните плащания и постоянен достъп до средствата.
 • Възможност за издаване на допълнителни карта и определяне на нейния лимит.
 • Улеснен процес на счетоводно отчитане във фирмата.
 • Плащате безконтактно за всякакъв тип ежедневни разходи на малък и среден бизнес.
 • Гаранция при резервации на автомобили под наем, самолетни билети, хотели, както и при покупки на стоки и услуги в интернет.
Дебитна карта Visa Business Leader

Характеристики и такси

Увеличете възможностите на своята фирма. С международна дебитна карта VISA Business Leader контролът върху оперативните разходи е във ваши ръце.

Картата е с безконтактна функционалност и е предназначена за всякакъв тип ежедневни разходи на малък и среден бизнес.

Разполагате с актуална и точна информация, свързана с бизнес пътувания, извършени покупки и услуги. Плащате с едно движение във всички търговски обекти, маркирани с логото за безконтактни плащания. Имате възможност да издавате допълнителни карти на служителите във фирмата с цел проследимост на разходите и движението по сметката.


Покритие

Международно

Функционалност

Чип, магнитна лента и безконтактна функционалност.

Валута

Лева, евро, щатски долари

Валидност на картата

5 години

Време за издаване

 • 5 работни дни за стандартни
 • до 48 часа за експресни

Допълнителна карта

Да, по тарифа. Избирате кой от служителите да ползва такава карта, както и с какъв лимит да разполага.

24/7 център за обслужване

При инцидент или при необходимост от проверка на салдо по картата.

Разгледайте пълния списък с параметрите на картата по Тарифа, както и Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

Тарифа и общи условия

Издаване и обслужване

Параметри

Стойност

Издаване

Без такса

Експресно издаване/преиздаване

10 лева

Преиздаване след изтичане срока на валидност

Без такса

Преиздаване преди изтичане срока на валидност

15 лева
Годишна такса за обслужване на основна карта 20 лева

Годишна такса за обслужване на допълнителна карта

10 лева

Промяна параметри по карта

5 евро

Допълнителна карта

Да

Трансакционни такси

Параметри

Стойност

Плащане в търговски обекти в страната и чужбина

0.20 лв

Плащане на стоки и услуги в интернет

Без такса

Теглене на пари в брой от банкомат:

на банката

0.30 лв.

на друга банка в България

1.50 лв.

в чужбина на банки от Уникредит Груп

0.30 лв.

в чужбина на други банки извън Уникредит Груп

3 евро + 1%

Проверка на салдо на банкомат в България

0.20 лв.

Трансакции в системите ePay.bg/B-pay

0.20 лв.

Теглене на пари в брой чрез ПОС терминал:

в клон на банката

3 лева

на друга банка в България

4 лв. + 1%

в чужбина

3 евро + 1%

 

Трансакционни лимити

Параметри

Стойност

Плащане на ПОС терминал в търговски обект

9 000 лв. за 1 трансакция

9 000 лв. за 24 часа

20 000 лв. за 7 дни

Теглене в брой от банкомат и на ПОС в банков клон в България

4 000 лв. за 1 трансакция

6 000 лв. за 24 часа

15 000 лв. за 7 дни

Теглене в брой от банкомат и на ПОС в банков клон в чужбина

2 000 лв. за 1 трансакция

2 000 лв. за 24 часа

10 000 лв. за 7 дни

Общ брой плащания за период

40 бр. за 24 часа

100 бр. за 7 дни

Активация на картата

Процесът по активация на карта вече е много по-бърз и лесен. След като получите своята банкова карта, можете да я активирате сами като смените първоначалния си ПИН код на банкомат на UniCredit Bulbank или всички други банкомати с логото на БОРИКА АД*.

 

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

*Активирането на карта и смяната на ПИН код е възможно само на банкомати в България!

Приложение на картата

 • Плащате безконтактно – бързо, лесно и сигурно с едно движение, без въвеждане на ПИН код за покупки до 100 лв. в търговски обекти в страната, маркирани със символа за безконтактни плащания.  
 • Използвате картата при резервации на коли под наем, самолетни билети и хотели.
 • Теглите пари в брой от банкомат и на каса в банка от ПОС терминал.
 • Променяте ПИН-код, проверявате наличност по сметка и последните пет трансакции само на банкомати в България.
 • Плащате стоки и услуги в интернет
 • Плащате сметки и услуги от банкомат в България чрез системата B-Pay.
 • Проверявате наличност по картовата сметка на банкомати в България и в чужбина.
 • Нареждате или получавате Cash M превод мигновено на всеки един банкомат на банката.
 • При безконтактни плащания в чужбина стойността на плащането, под която не се изисква въвеждането на ПИН код, е различна и се определя от банката, обслужваща терминала и международните картови организации (МКО). За Европа например средният лимит за плащане без въвеждането на ПИН код е 50 евро.

Как работи безконтактното плащане

Ако терминалът притежава характерния символ, може да използвате вашата карта безконтактно като:

 1. Виждате сумата на дисплея на ПОС терминала. Виждате сумата на дисплея на ПОС терминала.
 2. Доближавате картата си до символа на ПОС терминала. Доближавате картата си до символа на ПОС терминала.
 3. Терминалът издава звукова и светлинна сигнализация и трансакцията е приключена. Терминалът издава звукова и светлинна сигнализация и трансакцията е приключена.

Кандидатстване

Необходими документи и условия

 • Лична карта на клиента
 • Копие от документите за самоличност на лицата, които ще се разпореждат със средствата по картовата сметка
 • Чужденците представят документ за пребиваване в България
 • Съдебно решение за регистрация на фирмата
 • Удостоверение за актуално състояние на фирмата
 • Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ
 • ДДС регистрация
 • Копие от учредителния акт на лицето
 • Спесимен на подписите на лицата, които имат право да се разпореждат със средствата по картовата сметка от името на нейния титуляр
 • Копие от актовете, с които са оправомощени лицата с разпоредителни права по сметката, заверени с оригиналните подписи на лицата, които представляват титуляра
 • Разрешения и лицензи за извършване на дейност, ако дейността, осъществявана от юридическото лице подлежи на разрешителен и/или лицензионен режим
 • Попълване на Искане за издаване на бизнес дебитна карта при посещение на клон на УниКредит Булбанк

Заявете вашата VISA Business Electron

Пригответе необходимите документи и заявете картата във всеки клон на банката.

Съвети за сигурност

Погрижете за финансовата си сигурност, като спазвате няколко основни правила, когато използвате картата си.

Допълнителни услуги към карти

Други предложения за банкови карти