Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Дебитна карта Visa Business Leader

 • Контрол върху оперативните плащания и постоянен достъп до средствата.
 • Възможност за издаване на допълнителни карта и определяне на нейния лимит.
 • Улеснен процес на счетоводно отчитане във фирмата.
 • Плащате безконтактно за всякакъв тип ежедневни разходи на малък и среден бизнес.
 • Гаранция при резервации на автомобили под наем, самолетни билети, хотели, както и при покупки на стоки и услуги в интернет.
 • Дигитализация на карта Възможност за добавяне в Apple Wallet, Google Wallet и Дигитален портфейл за Huawei
Дебитна карта Visa Business Leader

Дебитна карта Visa Business Leader

Характеристики и такси

Увеличете възможностите на своята фирма. С международна дебитна карта Visa Business Leader контролът върху оперативните разходи е във ваши ръце.

Картата е с безконтактна функционалност и е предназначена за всякакъв тип ежедневни разходи на малък и среден бизнес.

Разполагате с актуална и точна информация, свързана с бизнес пътувания, извършени покупки и услуги. Плащате с едно движение във всички търговски обекти, маркирани с логото за безконтактни плащания. Имате възможност да издавате допълнителни карти на служителите във фирмата с цел проследимост на разходите и движението по сметката.


Издаване

Икона

Без такса

Покритие

Икона

Международно

Валута

Икона

Лева, евро, щатски долари

Валидност на картата

Икона

6 години

Време за издаване

Икона

до 5 работни дни

Допълнителна карта

Икона

Да, по тарифа. Избирате кой от служителите да ползва такава карта, както и с какъв лимит да разполага.

24/7 център за обслужване

Икона

При инцидент или при необходимост от проверка на салдо по картата.

Плащане на стоки и услуги в интернет

Икона

Без такса

Без такса при издаване на карта

Икона

до адрес в рамките на Република България, без такса при издаване или преиздаване на картата

Без въвеждане на ПИН код за суми до 100 лв.

Икона

в страната, при безконтактно плащане

Сигурни плащания към онлайн търговци

Икона

С „Динамична парола“

Разгледайте пълния списък с параметрите на картата по Тарифа, както и Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

Тарифа и общи условия

При извършване на операция с банкова карта на реално или виртуално устройство в чужбина във валута, различна от валутата на картовата сметка, сумата на трансакцията се конвертира в сума за изпращане на финансовото представяне на извършената операция от банката, обслужваща търговеца, приел плащането, към банката издател на картата, по обменен курс на Международната картова организация (МКО), VISA или Mastercard, прилаган за деня на изпращане. УниКредит Булбанк АД осчетоводява трансакцията по сметката на клиента, като изпратената сума, задължаваща сметката на клиента, се конвертира в сума във валутата на сметката по съответния курс купува/продава на УниКредит Булбанк АД, прилаган в деня на осчетоводяване на трансакцията (който може да се различава от деня на изпращане на плащането). Валутата на сумата на изпратената операция е щатски долари (за плащания извършени в долари) и евро (за всички останали плащания). УниКредит Булбанк АД не прилага допълнителни комисиони при превалутиране на трансакциите, извършени с банкови карти.

Активация на картата

Процесът по активация на карта вече е много по-бърз и лесен. След като получите своята банкова карта, можете да я активирате сами като смените първоначалния си ПИН код на банкомат на UniCredit Bulbank или всички други банкомати с логото на БОРИКА АД*.

 

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

*Активирането на карта и смяната на ПИН код е възможно само на банкомати в България!

Приложение на картата

 • Плащате безконтактно – бързо, лесно и сигурно с едно движение, без въвеждане на ПИН код за покупки до 100 лв. в търговски обекти в страната, маркирани със символа за безконтактни плащания.  
 • Използвате картата при резервации на коли под наем, самолетни билети и хотели.
 • Теглите пари в брой от банкомат и на каса в банка от ПОС терминал.
 • Променяте ПИН-код, проверявате наличност по сметка и последните пет трансакции само на банкомати в България.
 • Плащате стоки и услуги в интернет
 • Плащате сметки и услуги от банкомат в България чрез системата B-Pay.
 • Проверявате наличност по картовата сметка на банкомати в България и в чужбина.
 • При безконтактни плащания в чужбина стойността на плащането, под която не се изисква въвеждането на ПИН код, е различна и се определя от банката, обслужваща терминала и международните картови организации (МКО). За Европа например средният лимит за плащане без въвеждането на ПИН код е 50 евро.

Как работи безконтактното плащане

Ако терминалът притежава характерния символ, може да използвате вашата карта безконтактно като:

 1. Виждате сумата на дисплея на ПОС терминала. Виждате сумата на дисплея на ПОС терминала.
 2. Доближавате картата си до символа на ПОС терминала. Доближавате картата си до символа на ПОС терминала.
 3. Терминалът издава звукова и светлинна сигнализация и трансакцията е приключена. Терминалът издава звукова и светлинна сигнализация и трансакцията е приключена.

Кандидатстване

Необходими документи и условия

 • Лична карта на клиента
 • Копие от документите за самоличност на лицата, които ще се разпореждат със средствата по картовата сметка
 • Чужденците представят документ за пребиваване в България
 • Съдебно решение за регистрация на фирмата
 • Удостоверение за актуално състояние на фирмата
 • Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ
 • ДДС регистрация
 • Копие от учредителния акт на лицето
 • Спесимен на подписите на лицата, които имат право да се разпореждат със средствата по картовата сметка от името на нейния титуляр
 • Копие от актовете, с които са оправомощени лицата с разпоредителни права по сметката, заверени с оригиналните подписи на лицата, които представляват титуляра
 • Разрешения и лицензи за извършване на дейност, ако дейността, осъществявана от юридическото лице подлежи на разрешителен и/или лицензионен режим
 • Попълване на Искане за издаване на бизнес дебитна карта при посещение на клон на УниКредит Булбанк

Заявете вашата VISA Business Leader

Пригответе необходимите документи и заявете картата във всеки клон на банката.

Съвети за сигурност

Погрижете за финансовата си сигурност, като спазвате няколко основни правила, когато използвате картата си.

Допълнителни услуги към карти

Други предложения за банкови карти