Стажантска програма

Нашият екип знае колко е ценно да получите подкрепа в началото на кариерата си, затова ви каним да станете част от Стажантска програма на УниКредит Булбанк. Програмата дава шанс на талантливи млади професионалисти да започнат своята кариера в банката. През 2017 г. над 350 стажанти взеха участие в нея, а повече от 30% от тях останаха на работа в банката.  

Какво предлага стажантската програма?

  • Стаж за 3 месеца в периода март - декември
  • Месечно възнаграждение
  • Сътрудничество с доказани професионалисти
  • Богат избор от направления, в които да започнете стаж
  • Сертификат за успешно завършен стаж
  • Възможност за работа след стажа

Програмата предоставя възможности за стаж в УниКредит Булбанк и нейните дъщерни дружества УниКредит Лизинг, УниКредит Факторинг, УниКредит Кънсюмър Файненсинг и УниКредит Застрахователен Брокер в цялата страна.

Кандидатствай

От кои направления можете да избирате?

Дирекция „Банкиране на дребно“ управлява бизнеса на банката, насочен към физически лица и малки предприятия. В нея се създават маркетинговата и бизнес стратегия, разработват се продукти за клиентите от различните сегменти. Там се управляват процесите и продуктите, следи се за постигането на продажбените и финансови цели. Основен приоритет е постигането на висока клиентска удовлетвореност и създаване на добавена стойност за акционерите на Банката. „Банкиране на дребно“ управлява и микса от дистрибуционни канали. Основният от тях е клоновата мрежа, която се състои от филиали, офиса, кредитни и бизнес-центрове, в които се обслужват клиентите на Банката, в зависимост от техния сегмент и местоположение. УниКредит Булбанк използва и алтернативни канали за банкиране на дребно. Те включват електронно и Интернет банкиране, Център за контакт с клиенти и мрежа от външни агенти и партньори. Тези канали създават добавена стойност за клиентите и работят в синхрон с традиционна клонова мрежа.

Основен приоритет на екипа е професионално и отговорно да се грижи за визуалната комуникация в рекламните продукти на банката. Eфективност и стил в изпълнението на всяка задача е водещият принцип в тяхната работа. Освен производството на рекламни брошури и криейтив за рекламните ни кампании, те създават почти всички визуализации за корпоративния и вътрешен сайт. Що се отнася до резултатите - Банката е удостоена с няколко поредни награди Effie за ефективност в рекламата, както и с Голямата награда на Реклама Експо за 2010.

Креативният екип на „Връзки с обществеността и комуникации” се грижи за управлението на вътрешните и външни комуникации, както и за изграждане и развитие на корпоративната култура. Важна част от дейността на екипа са дейностите по планиране и реализиране на корпоративната социална отговорност, както и управление присъствието на банката в социалните медии.

Зад Управление „Информационни технологии“ на УниКредит стои екип от 180 човека, разпределени в 7 отдела, профилирани по области на специализация. Те работят с повече от 150 бизнес приложения и управляват два изчислителни центъра в София, над 500 сървъра и над 4500 работни станции. Динамика, фокус към клиента и предоставяне на висококачествени услуги са определенията, които най-добре описват стила на работа в тази структура.

Това е отделът, който е ангажиран с развитието на картовите разплащания на банката. Екипът на “Карти” се занимава с отпускане на кредитни лимити по банкови карти, ежедневни действия свързани с издаване на банкови карти и инсталиране на АТМ и ПОС терминали, минимизиране на риска и загубите от злоупотреби с банкови карти.

УниКредит Булбанк предлага широка гама банкови продукти и услуги на своите корпоративни клиенти, като работи с фирми от всички сектори на икономиката и взаимодейства тясно с всички банки от групата УниКредит. Банката предлага разнообразни продукти за управление на парични средства и гъвкави форми на финансиранe и е активен участник на българския и международните финансови и капиталови пазари. На своите частни клиенти банката предоставя специално обслужване, а всеки клиент получава индивидуално финансово решение.

Основната дейност на Сектор „Валутни разплащания“ е централизирана обработка на изходящи презгранични преводи, наредени по електронните канали: Булбанк Онлайн, Телебанк, Мултикеш и European Gate; централизирана обработка на входящи презгранични преводи; централизирана проверка на необходимите оправдателни документи при нареждания за презгранични преводи за държави извън Европейско икономическо пространство. В Сектор „Валутни разплащания“ се извършва централизирана обработка на сканирани платежни нареждания през приложението ISIS Papyrus и мониторинг на сканираните платежни нареждания.

През април 2008 г. в УниКредит Булбанк е създадено звеното „Обслужване и удовлетвореност на клиентите“ с цел да се подобри качеството на обслужване на клиентите. Използването на международния опит на УниКредит за измерване и подобряване нивото на обслужване ни прави първата банка в България със специален фокус върху потребителската удовлетвореност.

Сигурност е управлението, което чиято цел е да дефинира, изпълнява и гарантира качеството на валидните за банката политики, закони и норми за сигурност, съгласно действащото законодателство и стандартите на Групата УниКредит. То подпомага бизнес-звената в оценката на риска и вземане на решения във връзка с всички аспекти на сигурността. Анализира пропуските и слабостите в сигурността и предлага решения, свързани с възможни инциденти.

„Управление на риска“ е Дирекция, в която са обхванати следните дейности: Анализи на искания за кредити и вземане на решение за кредитиране на физически и юридически лица: Мониторинг на кредитни експозиции, ранно идентифициране на потенциални рискове от влошаване на кредитния портфейл; Управление на портфейла от необслужвани кредити в кредитния портфейл на банката; Оценка на пазарния и операционен риск, своевременно идентифициране на съответните рискове; Оценка на качеството на кредитния портфейл на банката и техническо усъвършенстване на процедури за неговия анализ.

Екипът на Финансови пазари и Инвестиционно посредничество развива и предлага иновативни решения, отговарящи на нуждите на своите клиенти – водещи български и международни фирми, институционални инвеститори и държавни институции, както и индивидуални клиенти. В обхвата на услугите, които се предлагат се включват валутна търговия, хеджиращи операции за клиенти, инвестиционни услуги, структуриране, емитиране, продажба и търговия с акции, облигации, хибридни инструменти и деривати, попечителски услуги и други.

Управление „Човешки ресурси“ се грижи за планирането и подбора на служителите, оценяването, обучението, стимулирането и развитието им. Като част от водеща европейска финансова институция, ние се стремим да привличаме, развиваме и задържаме най-добрите таланти. Следвайки общата политика на Групата УниКредит, УниКредит Булбанк провежда ежегоден процес на оценяване и прилага иновативни програми за обучение и развитие, които ни позволяват да сме социално отговорен работодател и предпочитано място за работа.

Персоналните частни банкери предлагат достъп до богат набор от услуги на местните пазари, както и решения, свързани с офшорно банкиране. Частно банкиране предоставя най-добрите услуги и продукти за частни клиенти: определяне склонност към риска; инвестиционни съвети; престижни кредитни карти; финансиране; финансово планиране; както и най-подходящото решение на всеки финансов или нефинансов въпрос.

Защо в УниКредит?

УниКредит е лидер на европейския пазар. Ние сме банка на реалното действие, фокусирана да предоставя практични решения по лесен и ефикасен начин. Така допринасяме за истинска промяна в живота на хората, семействата, компаниите и корпорациите.

UniCredit working desk

Как да кандидатстваш?

Попълни формата чрез бутона кандидатствай.

Посочи ни желаните от теб област и период за провеждане на стажа.

Крайният срок за подаване на документи е минимум един месец преди започване на стажа.

Кандидатствай

Топ работодател

През 2018 година нашата водеща позиция като най-добър работодател в България беше потвърдена от международния институт Top Employers Institute и получихме престижните сертификати Top Employers Bulgaria и Top Employers Europe, присъждани само на най-добрите работодатели в света. Сертификатът потвърждава най-високото качество във всички области и условия на работа при нас.