Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Устойчивост

В съответствие с амбицията ни да бъдем Банка за бъдещето на България и Европа, Екологичните, Социалните и Управленските (ESG) фактори са основна част от нашата култура и начин на мислене. Устойчивостта ръководи и направлява всяко решение, което взимаме.

Устойчивост

Какво е ESG?

ESG Guide for a Sustainable Future-cover-BG.PNG

 

Зад ESG стои цяла вселена от екологични, социални и управленски фактори и политики спрямо цялата дейност на една организация.

Ние знаем още, че изпълнението на нашата мисия за създаване на възможности за растеж няма да е възможно без най-високите ESG стандарти в банката, стимулиращи устойчиво развитие. Ето защо ESG принципите са неизменна част от UniCredit Unlocked, нашата нова стратегия, за да помогнат на клиентите ни в един справедлив и устойчив преход при изграждането на едно по-добро общество.

В „Малък речник за устойчивост" обясняваме основните ESG термини и значения и как да интегрираме лесно ESG принципите в ежедневието си.

ESG речник

Научете повече за стратегията

Уникредит Булбанк е част от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

Bulgaria_logotype_translation_RGB.jpg


Създаваме ключова стойност за всички наши клиенти, служители и акционери като предоставяме реални решения на техните потребности.

Именно това наричаме „банка за важните неща“. Ние сме Една банка, една УниКредит - успешна паневропейска търговска банка с опростена структура със здрави корени в корпоративното и инвестиционното банкиране. Тя предоставя глобална мрежа в Западна, Централна и Източна Европа на своите клиенти. В съответствие с нашите ценности - Почтеност, Отговорност и Грижа, ние се ангажирахме да правим правилните неща за нашите акционери, клиенти и колеги,, за да бъдем сигурни, че УниКредит ще остане паневропейски победител.

Сфери на дейност