Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Цветанка Минчева

Главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк

Цветанка Минчева

tsvetanka-mintcheva.jpg Цветанка Минчева започва кариерата си в УниКредит в България като стажант през 2001 г. През годините е заемала различни търговски и мениджърски позиции. Отговаряла е за разработването и развитието на алтернативните канали в банката.

От 2007 г. Цветанка участва в координацията и развитието на алтернативни канали за дистрибуция, като е призната за значителния си принос и въвеждането на иновации в търговията на дребно и други области на банката.

От септември 2013 г. е директор „Банкиране на дребно“ и член на УС в УниКредит Булбанк. Допринася и има водеща роля в развитието на банкиране на дребно, както и за внедряване на иновации в различни сфери на банката. 

През 2017 г. Цветанка става директор „Глобално банково обслужване“ като успешно реализира множество стратегически и трансформационни проекти.

От март 2020 до юни 2021 г. тя заема длъжността заместник главен изпълнителен директор на УниКредит Банк Румъния.

От септември 2021 г. е главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк

Има икономическо образование, завършила е и MBA програма по международен бизнес в MIB School of Management в Италия.

От септември 2021 г. тя е член на Управителния съвет на Съвета на жените в бизнеса в България, а от юни 2022 става негов председател.

През март 2022 г. Цветанка Минчева е избрана за заместник-председател на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България.

През 2023 г. Цветанка Минчева е обявена за "Мениджър на годината 2023" на 16-ото издание на конкурса за висши мениджърски постижения.