Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Рекламите на сградите на УниКредит Булбанк остават тъмни през нощта, за да се пести енергия

Новини

Рекламите на сградите на УниКредит Булбанк остават тъмни през нощта, за да се пести енергия

Рекламните табели на двете основни сгради на УниКредит Булбанк в София вече се изключват в най-тъмните часове на нощта – на площад „Света Неделя“ и на ул. „Гюешево“. Целта е да се ограничи консумацията на ток като е изчислено, че при спиране на осветлението за 5 часа през тъмната част на денонощието при инсталирани мощности от 8,5kW за една вечер би следвало да се спести 42.55 kWh.

За нас е важно да работим по щадящ за околната среда начин и да търсим варианти да оптимизираме изразходването на енергия при всички операции на банката. УниКредит Булбанк не само насърчава устойчивия бизнес на своите клиенти, но и самата банка се стреми да адаптира по такъв начин своите дейности, че да намалява въглеродния отпечатък на своите сгради“, сподели Марио Колари, главен директор Глобално банков обслужване на УниКредит Булбанк.

От банката изчислиха, че ако се изгаси осветлението на големите табели с логото на банката за 8 часа всяка вечер, на месец ще спестим енергия, еквивалентна на това едно домакинство да пуска пералнята всеки ден в продължение на девет години.

Намаляването на ползването на електроенергия в сградите на УниКредит Булбанк е част от стратегията на банката за устойчив бизнес.


Допълнителна информация за медии:

Екатерина Анчева, тел +359 894 518 193 , flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch

Дарина Радославова, тел +359 887 505273, Ebsjob/SbeptmbwpwbAVojDsfejuHspvq/CH