Финансови резултати на УниКредит - цифрите са най-добрите от 2008 г. насам

Финансовите резултати нарастват в сравнение с 2017 година, а изпълнението на стратегическия план Transform 2019 е с по-бързи темпове от предвиденото.

УниКредит постави нов рекорд за годишните резултати и тези на последното тримесечие на 2018 г.  – и за двата показателя цифрите са най-добрите от 2008 г. насам. Благодарение на силното присъствие на нашата група, нетната оперативна печалба за цялата година възлиза на 6,4 млрд. евро. Нашата коригирана нетна печалба, без отчитане на еднократни ефекти, възлиза на 3,9 млрд. евро, което е с 7,7% ръст в сравнение с 2017 г.

Индексът за възвращаемостта на капитала без нематераилните активи (Core RoTE) достигна 10.1%, показвайки доброто представяне на групата въпреки макроикономическите промени. Без ефекта от провизиите за наложените от САЩ санкции, нашата рентабилност би била значително по-висока.

Ние потвърждаваме таргета ни за 2019 година, индексът за възвращаемостта на капитала без нематераилните активи (Core RoTE) да е над 10%.

Вижте повече в прикачения файл.


Допълнителна информация за медии:

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Екатерина Анчева, тел +359 (0) 2 9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch