Фич даде рейтинг 'BB+' със стабилна перспектива на УниКредит Булбанк

Рейтингът на самостоятелна основа се запазва на ‘bb+’, което е една степен по-високо от рейтинга на оперативната среда в България.

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings (Фич) определи дългосрочния рейтинг на УниКредит Булбанк на “BB+“ (Long-Term Issuer Default Rating – IDR) със стабилна перспектива. Рейтингът на самостоятелна основа (Viability Rating - VR) се потвърждава на ‘bb+’, което е с една степен над оценката на Fitch за оперативната среда в България.

Агенцията коментира в официалното си съобщение, че промяната на дългосрочния рейтинг на УниКредит Булбанк от ‘BBB-‘ на ‘BB+’ следва намаляването на рейтинга на компанията – майка. Като част от намаляването на рейтинга на четири италиански банки заради намаления от Fitch държавен рейтинг на Италия, рейтингът на UniCredit S.p.A стана 'BBB-' със стабилна перспектива от 'BBB'с негативна перспектива (вижте 'Fitch Downgrades Four Italian Banks Following Sovereign Downgrade', от 12 май, 2020 на www.fitchratings.com),

“Рейтингът на самостоятелна основа на УниКредит Булбанк bb+ e с една степен по-висок от оценката ни за оперативната среда в България и причината за това е се силната капитализация, стабилното финансиране и добра ликвидност на банката“, посочват анализаторите на Fitch.

“Капитализацията на банката е висока заради високите капиталови показатели, както и заради значителните буфери, които има над изискваните от регулаторите минимуми, а също и в резултат на консервативния подход към риска и стабилната способност за органично генериране на капитал“, коментират от Fitch и посочват, че коефициентът на общия капитал от първи ред (Common Equity Tier 1 ratio) e 21.5% и би бил 24.6% при капитализиране на печалбата.

В допълнение Fitch очакват, че „качеството на активите като цяло ще остане силно в сравнение със средното ниво в българския банков сектор, предвид сравнително консервативния подход при новия бизнес и ограничения обем на наследени лоши дългове “.

Според рейтинговата агенция „способността на банката да генерира приходи е отражение на силното позициониране в ключови бизнес сегменти и водещата роля на пазара.“

Пълното прес съобщение на Fitch е достъпно на www.fitchratings.com