Нагоре икона Бутон за връщане към началото

УниКредит Булбанк отново събра експерти да обсъдят свързаните с ESG целите инвестиции

Новини

УниКредит Булбанк отново събра експерти да обсъдят свързаните с ESG целите инвестиции

Екипът на УниКредит Булбанк и водещи експерти от консултантския сектор и бизнеса проведоха дискусионна среща на тема: „Предизвикателствата пред компаниите по пътя към устойчивост: правилните инвестиции за постигане на ESG целите“. Събитието се проведе в Международния център на УниКредит Булбанк и е второто от серия уоркшопи и обучения, планирани от банката в подкрепа на бизнеса по пътя към устойчива трансформация и успешно посрещане на новите регулаторни изисквания.

В последните години темата ESG става все по-актуална и поради регулаторните изисквания. Таксономията на ЕС беше публикувана през 2020 г. с цел създаване на класификационна система за определяне на това кои икономически дейности са устойчиви и допринасят значително за постигането на една или повече от екологичните цели.

Участниците обсъдиха и значимостта на очакваното разширение на обхвата на директивата CSRD от 2025 г. компаниите с 250 служители, с оборот над 50 млн. евро или баланс над 25 млн. евро също да бъдат задължени да докладват.

Борислав Бангеев, директор „Корпоративно банкиране“ и член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк, сподели някои успешни практики от банката, които неизменно започват с обучение на екипа и ясно дефиниране на реалните предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени.

„Най-големият отпечатък на банката като финансова институция е свързан с нашия портфейл и като част от Net Zero Banking Alliance сме поели ангажимента до 2050 г. кредитният ни портфейл да бъде въглеродно неутрален,“ сподели той.

Борислав Бангеев постави акцент и на активното партньорство на банката, пазарен лидер в корпоративното банкиране, в подготовката на своите клиенти.

„В корпоративната стратегия на УниКредит Булбанк дълбоко е залегнало имплементирането на ESG факторите във всичко, което правим. Наясно сме, че всички големи компании ще трябва да се адаптират към устойчивите критерии и ние сме силно ангажирани да им съдействаме“, изтъкна той.

„Важно е да извървим този преход заедно и да се вслушваме в нашите партньори,“ коментира от своя страна Биляна Младенова-Милева, мениджър ESG стратегия в УниКредит Булбанк.

Тя коментира и изискванията по EU Taxonomy, както и определянето на  правилните инвестиции в посока постигане на целите, устойчивите практики, които носят допълнителни конкурентни предимства и значимостта на трансформацията на бизнеса и уменията на служителите в конкретния сектор.

„Дружествата ще трябва да преразгледат процесите си на отчитане, да оценяват дейността си чрез принципа за двойната същественост, от една страна, как предприятието влияе върху всички аспекти на устойчивото развитие и от друга - как околната среда, климатичните промени и обществото влияят върху дейностите на предприятието и неговото финансово състояние,“ коментира Биляна Митева.

Лилия Горанова, мениджър отдел „Анализи“ на SeeNext,  представи анализ и информация за Декарбонизацията в строителния сектор и развитие на мощностите на възобновяема енергия през 2023 г. за региона на ЦИЕ.

Боян Рашев от EY denkstatt представи подробно регулациите, които вече влизат в сила и детайлна информация за критериите на Таксономията с реални примери за инвестиции по различни сектори.

В дискусионния панел на срещата се включиха и представителите на бизнеса Константина Градева-Василева, директор „Безопасност и околна среда“ за „Дънди Прешъс Металс, Петър Дишков, мениджър „Снабдяване с дървесина“ в Кроношпан България, Мирослава Енчева, мениджър „Устойчивост развитие“ в Албена АД. Участниците дискутираха важността на правилно дефинираните ESG цели, инвестициите и как те могат да подобрят финансовите резултати, рейтинга и устойчивостта на бизнеса. Важен акцент на срещата беше и как бизнесът се подготвя за предизвикателствата и възможностите, които предстоят в процеса на устойчивия преход и инвестициите, които компаниите могат да направят за достигане на енергийна ефективност и намаляване на въглеродния отпечатък.

Панелистите обмениха идеи и споделиха своите най-добри практики и инструменти за управление на ESG рисковете, а присъстващите гости имаха възможност да създадат нови партньорства.

След успеха на втората дискусионната среща УниКредит Булбанк планира да продължи поредицата от уоркшопи и обучения, които да подкрепят бизнеса в пътя му към устойчива трансформация и посрещане на регулаторните изисквания. Банката се стреми да бъде активен партньор на своите клиенти и да продължава да подкрепя устойчивото развитие на бизнеса и обществото за успешен и справедлив преход.


Допълнителна информация за медии:

Дарина Радославова, тел +359 887 505273, Ebsjob/SbeptmbwpwbAVojDsfejuHspvq/CH

Екатерина Анчева, тел +359 894 518 193 , flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch