Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Възнаграждения и придобивки

Възнаграждения и придобивки

Хората са най-важният актив на УниКредит. Нашият подход към възнагражденията е предвиден да привлече, ангажира и задържи най-талантливите и мотивирани служители чрез конкурентен и балансиран пакет от възнаграждения, който съчетава фиксирано възнаграждение, стимули, свързани с представянето и социални придобивки.

Нашата групова политика за възнагражденията установява принципи за практиките, свързани с възнагражденията, които прилагаме, в съответствие с националните и международни стандарти.

09_Fixed compensation-1920x1080.jpg

Фиксирано възнаграждение

Нашето фиксирано възнаграждение отразява опита и отговорността, изисквани за всяка позиция в съответствие с нивата на вътрешния и външния пазар.

То е независимо от представянето на банката, не се основава на лична преценка и е последователно в рамките на организацията.

10_Performance-linked incentives-1920x1080.jpg

Финансови стимули, свързани с представянето

Променливият компонент на нашето възнаграждение е свързан с плащания, зависещи от представянето. Ние предлагаме бонуси и стимули в брой или в акции чрез пряко обвързване на част от възнаграждението към постигането на индивидуални, екипни и цели на дружеството. Те са предназначени за постигането на дългосрочна стойност и устойчиви резултати. Банката одобри новия план за финансово стимулиране за 2020-2023 г. за висшето ръководство и лицата от особена значимост за организацията при комбиниране на финансови и екологични, социални и управленски  цели.

11_Benefits-1920x1080.jpg

Придобивки

Стремим се да бъдем едно от най-добрите работни места. Това означава, че предлагаме редица социални придобивки, които ще Ви помогнат да постигнете баланс между работата и личния живот, а в същото време насърчаваме разнообразието и приобщаването. В повечето от страните от нашата Група сме създали корпоративни програми за благоденствие на служителите, пригодени към местните специфики.

Придобивките се предлагат локално, за да предложат точния отговор спрямо изискванията на всяка отделна страна от гледна точка на здравеопазване и семейни потребности, и се координират в рамките на Групата.

Ние предлагаме подпомагане за служителите и членовете на техните семейства в техния личен и професионален живот по време на тяхната кариера и след пенсионирането им.
Тези възможности включват придобивки, свързани със здравеопазване, свободно време, кариера и консултации, свързани с житейски проблеми, ипотеки, подпомагане за майчинство и бащинство и други семейни потребности, платени отпуски, програми за благосъстояние.
 

Научете повече за програмите за благосъстояние