Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Многообразие, равнопоставеност и приобщаване

 

 

 

Многообразие, равнопоставеност и приобщаване

В УниКредит вярваме, че ивестицията в благосъстоянието на нашите хора е изключително важна. За нас ако многообразието, равнопоставеността и приобщаването са заедно в хармония, могат да се постигат страхотни неща. Нашата цел да отключим потенциала на всеки, както и да създадем благоприятна работна среда, в която всеки има възможност да даде своя пирнос към общия успех. Развиваме тази среда в унисон с нашите ценности Почтеност, Отговорност и Грижа, така и със стратегическата цел за създаване възможности за растеж на всички заинтересовани страни. 

Многообразие

Нашият подход към многообразието е свързан с разбирането, приемането и оценяването на различията между хората.

Равнопоставеност

Ние създаваме, поддържаме и защитаваме равнопоставеността в цялата организация.

Приобщаване

В основата на приобщаването са уважение и достъпност. Ние създаваме работна среда без бариери, където всеки има глас.

Насилие, малтретиране и сексуален тормоз

18_Harassment.jpg

Предоставяме осъвременено и задължително обучение, свързано с борбата срещу насилието, малтретирането и сексуалния тормоз за всички служители и в подкрепа на отделни лица.

Защита против репресивни мерки

19_Anti-Retaliation.jpg

Групата забранява строго всяка форма на репресия спрямо служители, които докладват добросъвестно възможни нарушения на етиката. Ние защитаваме служителите, докладващи злоупотреби през нашите конфиденциални канали. 

Насърчаване на баланса между половете

12_Diversity and Inclusion_01.jpg

Нашата глобална политика за равенство между половете, приета през 2013 г., установява принципи и ръководни насоки за гарантиране на еднакви условия в банката като начин за генериране на по-висока стойност. С подписването във Великобритания на Харта на жените във финансовия свят през юли 2018 г. ние поставихме цел за удвояване броя на жените на висши ръководни позиции в Групата до 20% до 2022 г. Гордеем се, че сме включени в индекса за равнопоставеност между половете на Блумбърг за 2020 г.

Научете повече

Приобщаване въз основа на стойност

16_UniCredit Diversity and Inclusion week.jpg

Ние се вслушваме в потребностите на нашата многообразна работна сила чрез създаване на по-добра и достъпна работна среда, базирана на приобщаването. Diversity Мениджърът на Групата работи заедно с нашия главен изпълнителен директор и неговия екип. Ние продължаваме да работим в посока да разпознаем и да се справим с несъзнаваните предубеждения, за да насърчим култура на приобщаване.

 

EDGE-certification_logo_2023.png

УниКредит e първата паневропейска банка с глобален сертификат EDGE за равнопоставеност между половете и приобщаване. Отличието е в резултат на усилията в тази област на банките от групата в 10 държави, сред които и България.

EDGE сертифицирането е водещият световен стандарт, базиран на равенство между половете и взаимосвързаността им с други ключови фактори на работното място.