Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Български капиталов пазар

Банката предлага пълен достъп до местния капиталов пазар, както и  възможност за търговия с държавни ценни книжа, издадени от Република България.

Български капиталов пазар

Предимства

  • Като член на БФБ банката разполага с директен достъп до Българската фондова борса.
  • Благодарение на широкия спектър от клоновебанката улеснява достъпа на своите клиенти до капиталовия пазар.

За кого е предназначена услугата

Инвеститори в обикновени и привилегировани акции, компенсаторни записи и бонове, търгувани на Българската фондова борса, както и държавни и корпоративни облигации.

Къде може да ни намерите

Клонове, чрез които УниКредит Булбанк предлага инвестиционно посредничество.

Свържете се с нас

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

За контакти

  • Телефон икона +359 2 9320 130 на цената на един градски разговор
  • Телефон икона +359 2 9320 131 на цената на един градски разговор
  • Телефон икона +359 2 9320 132 на цената на един градски разговор