Управление на лихвен риск

Услуги, насочени към защита от движение на лихвените нива

Какво представлява

Лихвеното хеджиране осигурява защита срещу волатилността на основните лихвени проценти, от които зависят плащанията на дружеството по лихвите на взетия от него заем.

Тази защита се постига най-често чрез гарантиране на:

 • Фиксирано ниво на лихвения процент за целия период на кредита
 • Максимално и/или минимално ниво на лихвения процент, който не може да бъде надвишен

Предимства

 • До 100% защита срещу колебания в основните лихвени проценти
 • До 100% предвидимост на бъдещите лихвени плащания, разходите за финансиране и т.н.
 • Възможност за използване на благоприятни пазарни движения
 • Персонализирани продуктипроектирани да отговарят на експозицията на клиента

Видове инструменти за хеджиране на риска

УниКредит Булбанк предлага голямо разнообразие от деривативни инструменти, които да подхождат на нуждите на всеки клиент.

Основните инструменти включват:

 • Лихвен суап
 • Лихвени опции - cap, floor, swaption
 • Лихвен колар
 • Индивидуални решения

За кого е предназначено

 • Дружества с инвестиционни или револвиращи кредитни експозиции въз основа на индекса на плаващ лихвен процент
 • Продуктите са на разположение на клиентите на всички сегменти от корпоративното и инвестиционно банкиране

За контакти