Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Застраховка „Защита на плащанията“

Защитете себе си и своя бизнес със застраховка „Защита на плащанията“. Тя покрива вноските по кредита на фирмата ви в случай на смърт и ви осигурява спокойствие при временна нетрудоспособност. 

  • Защита на плащанията по кредита на фирмата в случай на непредвидени събития, водещи до загуба на доход
  • Опростена процедура за сключване и завеждане на щети
  • Възможност за застраховане на повече от един съдружник в ООД
  • Застраховане при ограничени покрития на още по-ниска цена

Застраховка „Защита на плащанията“

Покритие

  • Смърт в резултат на заболяване или злополука

  • Трайно намалена или загубена работоспособност над 70% в резултат на заболяване и злополука

  • Временна неработоспособност в резултат на заболяване или злополука*.

* За лица, които не се осигуряват във фонд „Общо заболяване и майчинство“ на ДОО или на още по-ниска цена, по желание на клиента, вместо покритие за временна неработоспособност се предлага болничен престой над 7 дни в резултат на злополука.

Характеристики

Застраховката е създадена от Кардиф Животозастраховане – клон България специално за еднолични собственици или съдружници в микро и малки предприятия, клиенти на УниКредит Булбанк.Предмет на застраховката

Икона

Плащания на вноските по кредита на фирмата в случай на неблагоприятни събития с живота, здравето и работоспособността на застрахования.

Срок

Икона

Застраховката се сключва за срока на кредитния договор.

Застрахователна сума и цена

Икона

Застраховката се предлага на преференциални цени.

Застрахователната сума се променя според покритите рискове и зависи от кредитния продукт, към който е сключена застраховката.

Сключване на застраховката

Застраховка „Защита на плащанията“ могат да сключат еднолични собственици или съдружници в микро и малки предприятия, клиенти на УниКредит Булбанк.

За целта посетете най-удобния за вас клон на банката.