Ипотечен кредит за хотелиерство и ресторантьорство

Финансирайте своя малък семеен бизнес в областта на хотелиерството и ресторантьорството.

Характеристики

Размер

До 80% от общата стойност на проекта

Усвояване

Еднократно или съгласно договорен план в срок до 6 месеца.

Срок

До 15 години

Гратисен период

До 6 месеца за главницата; при строителство – до 12 месеца.

Начини на погасяване

Равни месечни вноски (анюитет), намаляващи месечни вноски или индивидуален план на погасяване.

Отстъпки

Отстъпки за притежатели на пакетни програми на банката.

Тарифа и общи условия

За какво може да използвате кредита?

  • Строителство
  • Обзавеждане
  • Оборудване
  • Ремонт

За кого е предназначен?

Малки хотели и ресторанти в туристически селища.

Допълващи продукти