Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Innovation and Digitalization

Innovation and Digitalization

Какво представлява продуктът?

Гаранционна програма, предназначена за дружества, ориентирани към внедряване на иновации, цифрови технологии и цифрова трансформация; развитие на научноизследователска и развойна дейност, бързо-развиващи се предприятия, които имат получена награда, сертификат, патент за иновации.   

Предимства

  • Улеснен достъп до финансиране
  • Бърза процедура за одобрение
  • Облекчени изисквания за допълнително обезпечение

Характеристики

Допустими видове кредити, включени в Споразумението сa:

Инвестиционни кредити, Стандартен кредит за оборотни средства с погасителен план, Револвиращ кредит

  • Срок за включване: 28.04.2025г.
  • Срок на гаранцията:  28.04.2037г.
  • Валута на кредита – BGN, EUR
  • Гаранционен процент 50% 

Предназначение

Допустими за финансиране са:

  • микро, малки и средни предприятия (със средносписъчен брой на персонала до 249 души) и
  • предприятия със средна пазарна капитализация със средносписъчен брой на персонала до 499 души (на група свързани лица).

Кандидатстване

Свържете се с вашия обслужващ банкер в УниКредит Булбанк, с експерт в УниКредит Булбанк или подайте заявка чрез формата за контакт.     

Това финансиране е подкрепено от Европейския съюз с финансовата подкрепа по линия на фонд InvestEU.          

Често задавани въпроси

Свържете се с вашия обслужващ банкер в УниКредит Булбанк или подайте запитване чрез формата за контакт.

Всички дейности, забранени от ЕС - незаконни икономически дейности, включително клониране на хора с репродуктивна цел; производство и търговия с тютюн и дестилирани алкохолни напитки и производните им продукти; производство и търговия с всякакъв вид оръжия и амуниции; хазартни игри по интернет, онлайн казина, или порнография; клониране на хора за проучвания или терапевтични цели; генно модифицирани организми (ГМО) и др.

Не се допуска рефинансиране; не се допуска с кредита да се финансира закупуването на активи втора ръка.

Заявете разговор с експерт

Моля, въведете име и фамилия на кирилица
Моля, въведете вашата компания
Моля, въведете вашата длъжност
Списък икона Моля, въведете валиден ЕИК.
Имейл икона Моля, въведете валиден email.
Телефон икона Моля, въведете валиден телефон.
Проверката за роботи е задължителна

Свързани продукти