Пакетна програма „Бизнес лидер Онлайн“

„Бизнес лидер Онлайн“ осигурява на вашия бизнес комбинация от банкови продукти и услуги с преференциални условия при ползването на електронни канали.

  • Спестявате до 63% от месечните такси за банково обслужване.
  • Банкирате свободно без да посещавате банков клон с услугите Булбанк Онлайн и Булбанк Мобайл.
  • Ползвате отстъпка при заплащане на годишна такса.
  • Преминавате без ограничения от една пакетна програма в друга.

КАЛКУЛАТОР

 

 

PackagePrograms-icon.png

Калкулатор

Използвайте нашия Бизнес калкулатор, който ви помага в избора на най-подходящата за вашия бизнес пакетна програма.

 

 

Условия на пакетната програма

Банкови продукти и услуги Пакетната програма „Бизнес лидер Онлайн“ По тарифа на банката, месечно
Разплащателна сметка в лева и предоставяне на регулярни извлечения на e-mail адрес безплатно 14.00 лв.
10 броя изходящи междубанкови преводи в лева по електронен канал (без преводи по RINGS) безплатно 12.00 лв.
Неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева – по електронен канал (за 10 бр.) безплатно 6.00 лв.
Булбанк Онлайн/ Булбанк Мобайл безплатно 9.78 лв.
Стойност на месечните такси/цена на пакетната програма 13.95 лв. 41.78 лв.
Цена на пакетната програма с отстъпка 10% при предплащане за една година 150.66 лв.  

 

Допълнителни пакетни програми

Условия на допълнителна пакетна програма СМЕТКА+

Банкови продукти и услуги Допълнителна програма СМЕТКА+ По тарифа на банката, месечно
5 бр. разплащателни сметки с предоставяне на регулярни извлечения на e-mail адрес   70.00 лв.
Стойност на месечните такси 25.00 лв. 70.00 лв.
Цена на програмата с отстъпка 10% при предплащане за една година 270.00 лв.  

 

Условия на допълнителна пакетна програма SWIFT+

Банкови продукти и услуги Допълнителна програма SWIFT+ По тарифа на банката, месечно
50% по-ниска такса за всички SWIFT и PORTO съобщения (при 3 броя средно за месец)   30.00 евро
Стойност на месечните такси 10.00 евро 30.00 евро
Цена на програмата с отстъпка 10% при предплащане за една година 108.00 евро  

 

Допълнителни продукти