Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Пакетна програма „Бизнес лидер Онлайн“

„Бизнес лидер Онлайн“ осигурява на вашия бизнес комбинация от банкови продукти и услуги с преференциални условия при ползването на електронни канали.

  • Спестявате до 66% от месечните такси за банково обслужване.
  • Банкирате свободно без да посещавате банков клон с услугите Булбанк Онлайн и Булбанк Мобайл.
  • Ползвате отстъпка при заплащане на годишна такса.
  • Преминавате без ограничения от една пакетна програма в друга.

Заявете

 

 

Пакетна програма „Бизнес лидер Онлайн“

Условия на пакетната програма

Банкови продукти и услуги Пакетната програма „Бизнес лидер Онлайн“ По тарифа на банката, месечно
Разплащателна сметка в лева и предоставяне на регулярни извлечения на e-mail адрес безплатно 20.00 лв.
15 броя изходящи междубанкови преводи в лева по електронен канал (без преводи по RINGS) безплатно

24.00 лв.

Неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева – по електронен канал безплатно 7 лв.*
* при 10 превода месечно
Булбанк Онлайн/ Булбанк Мобайл безплатно 30.00 лв.
Банкова бизнес дебитна карта без годишна такса за обслужване безплатно 1.67 лв.
Стойност на месечните такси/цена на пакетната програма

19.00 лв.

82.67 лв.

Цена на пакетната програма с отстъпка 10% при предплащане за една година

205.00 лв.

 

 

Допълнителни пакетни програми

Условия на допълнителна пакетна програма СМЕТКА+

Банкови продукти и услуги Допълнителна програма СМЕТКА+ По тарифа на банката, месечно
5 бр. разплащателни сметки с предоставяне на регулярни извлечения на e-mail адрес   100.00 лв.
Стойност на месечните такси 25.00 лв. 100.00 лв.
Цена на програмата с отстъпка 10% при предплащане за една година 270.00 лв.  

 

Условия на допълнителна пакетна програма SWIFT+

Банкови продукти и услуги Допълнителна програма SWIFT+ По тарифа на банката, месечно
50% по-ниска такса за всички SWIFT и PORTO съобщения (при 3 броя средно за месец)   30.00 евро
Стойност на месечните такси 10.00 евро 30.00 евро
Цена на програмата с отстъпка 10% при предплащане за една година 108.00 евро  

 

Допълнителни продукти