Общото събрание на акционерите на УниКредит Булбанк взе решение за разпределяне на дивидент

УниКредит Булбанк  ще разпредели  430 039 011,07 лева от печалбата си за 2018 г. след облагане с данъци за изплащане на дивиденти на акционерите.

Решението за разпределение на дивидент беше взето на годишното Общо събрание на акционерите на УниКредит Булбанк на 9 април 2019 г.  

Изплащането на дивиденти на акционерите ще е пропорционално на притежаваните от тях акции  (1.504807950 лева на акция). То ще бъде извършено в законоустановения 3 месечен срок от датата на провеждане на събранието. Акционерите допълнително ще бъдат уведомени на страницата на банката за датата, мястото и условията на изплащане на дивидентите.

Освен разпределяне на дивиденти на на годишното Общо събрание на акционерите на УниКредит Булбанк беше представен и Годишният отчет на банката за 2018 г.

 

Повече информация за УниКредит Булбанк:

С активи на стойност 19,4 млрд. лв към 31.12.2018г. (неконсолидирани), Уникредит Булбанк е банката, ползваща се с най-голямо доверие сред банките в България.

Депозитите на клиенти са над 15,8 млрд. лв. Банката е финансирала кредити за над 11 млрд. лв., от които над 8,4 млрд. лв за развитие на корпоративния бизнес в страната.

За периода от последните 10 години (2009-2018) Уникредит Булбанк и нейните дъщерни дружества са платили на държавата 346.5 млн. лв.  корпоративен данък за този период (консолидирани данни) За Уникредит Булбанк инвестицията в човешкия капитал и модерни технологии са топ приоритет и предпоставка за предоставяне на възможно на-добрите продукти и услуги на своите клиенти. Банката е един от най-големите работодатели в България с 3555 служители (неконсолидирани данни) и 4138 (консолидирани данни).

Уникредит Булбанк е най-добрата банка в България за 2018 според водещите издания Euromoney и Global Finance и топ работодател в България за за последните 3 години - класация на Top Employers Institute. Банката е обявена за най-добра банка в България според Global Finance и за 2019 год.

Затвърждаването на водещата позиция на УниКредит Булбанк се дължи на отличната й репутация, устойчива и последователна стратегия, стабилен бизнес модел, фокус към иновациите във всички сфери със засилено внимание към дигитализацията на продукти, услуги и процеси.


Допълнителна информация за медии:

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Екатерина Анчева, тел +359 (0) 2 9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch