ЕИФ и УниКредит Булбанк сключиха споразумение за финансиране на стартиращи, малки и средни компании

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и УниКредит Булбанк подписаха гаранционно споразумение за увеличаване на кредитирането на малки и средни предприятия (МСП). В рамките на споразумението УниКредит Булбанк ще предложи на българския бизнес гаранционен инструмент в размер на 210 млн. лева за предоставяне на кредити при преференциални условия и изисквания за кредитно обезпечение. Схемата ще е с продължителност на действие 3 години.

50% от кредитния риск на предоставяните инвестиционни и револвиращи оборотни кредити ще бъде гарантиран по силата на програма COSME.

Гаранционна схема COSME е подходяща за всички малки и средни предприятия, работещи в широк спектър от икономически сектори. Фокус в програмата са и стартъп компании, които са в начален етап на развитие и се нуждаят от финансиране за своята дейност чрез конвертируем заем.

Радваме се, че УниКредит Булбанк е предпочитан партньор на Европейския инвестиционен фонд. Гаранционното споразумение ще ни даде възможност за допълнителна подкрепа на българския малък и среден бизнес. Този бизнес сегмент се адаптира по-добре към променящите се пазари, притежава голяма и креативност и гъвкавост и допринася значително за цялостната икономическа среда. Смятаме, че с партньорството ще стимулираме предприемачите да развиват нови проекти не само на местни, но и на други европейски пазари“, коментира Теодора Петкова, председател на УС и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

Рамковото гаранционно споразумение с УниКредит Булбанк, дългогодишен партньор на ЕИФ, ще подобри условията в приблизително хиляда малки и средни компании, които търсят финансиране на техните бизнес планове. Фокусът на споразумението е върху стартиращите компании. Споразумението ще засили конкурентоспособността на МСП-тата, които са най-важният сегмент от българската икономика, двигател на икономическия растеж и разширяването на работни места и иновации“, каза главният изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд Пиер Луиджи Джилберт.

Настоящото споразумение за финансиране е осъществено благодарение на Гаранцията, която е предоставена от COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз и да се осигури нарастването на достъпа до финансиране.


За ЕИФ

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е част от групата на Европейската инвестиционна банка. Основната мисия на ЕИФ е да подкрепя микро, малки и средни предприятия като им помага да получат достъп до финансиране.

За УниКредит

УниКредит Булбанк е най-голямата българска банка с активи над 19 млрд. лева към края на първото полугодие на 2018 г. Тя е лидер в кредитирането на реалната икономика с 18.5%  пазарен дял от общите кредити на банковата система. УниКредит Булбанк се утвърди и като банката с най-голямо доверие сред вложителите с депозити на клиенти на стойност 15.6 млрд.  Банката обслужва над един милион граждани и домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни компании и други. През 2019 година УниКредит Булбанк е обявена за най-добра банка в България от престижното международно издание Global Finance. Носител е и на призовете „Лидер в услугите за търговско финансиране в страната“, „Пазарен лидер в услугите за търговско финансиране“ и „Пазарен лидер в управлението на парични средства“ на Euromoney.

За Плана за инвестиции на Европа

Планът за инвестиции на Европа се фокусира върху засилване на европейските инвестиции в създаване на нови работни места и растеж.

За COSME

COSME - Loan Guarantee Facility (LGF) предоставя гаранции и насрещни гаранции за дългово финансиране, с цел да се подобри достъпът до финансиране чрез заем за малки и средни предприятия (с до 249 служители). Гаранционната схема се управлява от ЕИФ и се осъществява чрез финансови посредници - банки и други финансови институции - в държавите-членки на ЕС и асоциираните страни. По силата на този механизъм  финансовите посредници получават гаранции от ЕИФ за част от загубите при неизпълнение на кредитите, отпуснати от тях по този механизъм.


Допълнителна информация за медии:

Виктория Блажева, тел +359 (0) 2 9264 993, wjlj/ebwjepwbAvojdsfejuhspvq/ch

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, cfbusjt/ojlpmpwbAvojdsfejuhspvq/ch

Екатерина Анчева, тел +359 (0) 2 9264 963, flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch