Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Лични данни при регистрация за информационен бюлетин за малък бизнес

Лични данни при регистрация за информационен бюлетин за малък бизнес

В случай че сте избрали да се регистрирате на сайта www.unicreditbulbank.bg на „УниКредит Булбанк“ АД и да използвате предоставяната чрез него информация, се изисква да предоставите данни, като например име(на), e-mail, пол, организация и ЕИК/Булстат, според спецификата на информацията, която желаете да получавате от „УниКредит Булбанк“ АД.

Предоставените от вас данни и събраната информация в сайта www.unicreditbulbank.bg, във връзка с поисканите от вас услуги, ще се обработват за целите на идентификация и обработка на попълнен и подаден от Вас онлайн формуляр с искане за получаване на информация чрез формата за контакт на сайта www.unicreditbulbank.bg и за изпращане на информационен бюлетин/текуща информация с актуални предложения и инициативи за банкови продукти и услуги на УниКредит Булбанк АД.

В случай че не сте съгласни и не желаете да предоставите данните си във формуляра на сайта www.unicreditbulbank.bg, както и ако впоследствие се откажете да ги предоставяте,  УниКредит Булбанк АД няма да Ви предостави и Вие няма да получавате информационен бюлетин/текуща информация с актуални предложения и инициативи за банкови продукти и услуги на УниКредит Булбанк АД.

УниКредит Булбанк АД не гарантира достоверността на личните данни, попълнени чрез сайта. Истинността на данните е отговорност на лицето, което ги е попълнило.

Ако вече не желаете да получавате информационен бюлетин от УниКредит Булбанк АД натиснете тук.