Уведомление за промени в Тарифа за юридически лица в сила от 30.12.2019

  • 01.11.2019
  • в сила от 30.12.2019
  • Тарифа

Уведомление за промени в Тарифа за юридически лица в сила от 30.12.2019

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 30.12.2019г., УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД променя Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци, както следва: