Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за ЮЛ - в сила от 19.03.2023

Промени по тарифи, лихви и условия

  • Календар икона 19.01.2023
  • Проверка икона в сила от 19.03.2023
  • Текст файл икона Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за ЮЛ - в сила от 19.03.2023

Уважаеми клиенти,
С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 19.03.2023 г. влизат в сила промени в Тарифата на „УниКредит Булбанк“ АД за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци, както следва:
Въвеждане на такси в раздел VII. „Картови услуги“, чл. 44. „Плащания чрез терминално устройство ПОС“ и промяна в относимите забележки: