Уведомление за предстоящи промени във фонд Buy&Watch Optimal Yield Bond

  • 30.03.2020
  • в сила от 30.03.2020
  • Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени във фонд Buy&Watch Optimal Yield Bond

Уважаеми инвеститори,

Бихме искали да Ви уведомим, че Управляващото Дружество взе решение за удължаване на срока на записване на Фонд Buy and Watch Optimal Yield Bond 4/2026 до Май 2020 година, като новата дата на падеж на Фонда е 6 Април 2026 година.

В тази връзка са обновени и документите с ключова информация за инвеститорите , които можете да получите на сайта ни, както и от филиалите на УниКредит Булбанк.


Повече информация ще намерите в приложените файлове.

Информация за инвеститорите - ISIN код: (A) LU2092767479

Информация за инвеститорите - ISIN код: (A) LU2092767636