Уведомление за предстоящи промени в застрахователни полици "Имуществена протекция", сключени за периода 14.09.2009 - 19.05.2016

  • 28.09.2018
  • в сила от 01.10.2018
  • Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени в застрахователни полици "Имуществена протекция", сключени за периода 14.09.2009 - 19.05.2016

Уважаеми клиенти,

С настоящото бихме искали да ви уведомим, че считано от 01.10.2018 г. застрахователните полици "Имуществена протекция", сключени в периода 14.09.2009 - 19.05.2016 г., ще започнат да се обслужват от специализираното дружество от групата на УниКредит в България - "УниКредит Застрахователен брокер" ЕООД.

Повече подробности можете да видите в приложения файл.