Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за юридически лица в сила от 30.03.2020

  • 30.01.2020
  • в сила от 30.03.2020
  • Тарифа

Уведомление за предстоящи промени в Тарифа за юридически лица в сила от 30.03.2020

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 30.03.2020 г., УниКредит Булбанк  променя Тарифата за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци. Информация ще намерите в приложения файл.

Допълнително се въвежда промяна в трансакционните лимити по карти (дебитни и кредитни) – увеличение на лимитите за теглене на пари в брой от АТМ и ПОС в България и чужбина, увеличение на лимити за плащания на реален и виртуален ПОС терминал в България и чужбина, увеличение на лимити за брой плащания. Детайлна информация относно промяната в транзакционните лимити може да намерите на сайта на банката или при запитване във филиала.

С предоставянето на настоящото уведомление Банката изпълнява своето задължение в ролята на доставчик на платежни услуги съгласно чл. 62 от ЗПУПС да информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в условията на рамковия договор, сключен между тях. С настоящото Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.