Уведомление за предстоящи промени до притежателите на дялове във взаимни фондове Amundi сила от 22.03.2019 г.

  • 06.03.2019
  • в сила от 22.03.2019
  • Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени до притежателите на дялове във взаимни фондове Amundi сила от 22.03.2019 г.

Съобщение до Притежателите на дялове в:

Amundi Funds II – Absolute Return Bond

Amundi Funds II – Euro Corporate Short-Term

Amundi Funds II – Euro Short-Term