Уведомление за предстоящи промени до притежателите на дялове във взаимни фондове Amundi сила от 31.01.2020 г.

  • 10.01.2020
  • в сила от 31.01.2020
  • Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени до притежателите на дялове във взаимни фондове Amundi сила от 31.01.2020 г.

Уважаеми инвеститори,

Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би желал да Ви информира за следните промени в някои под-фондове:

1. Amundi Funds Multi-Asset Conservative

Считано от 31 януари 2020 г., под-фондът Amundi Funds Multi-Asset Conservative ще бъде

преименуван на Amundi Funds Multi-Asset Real Return.

На 31 януари 2020 г. инвестиционната цел и политика на под-фонда ще бъдат променени на: