Уведомление за предстоящи промени до притежателите на дялове във взаимни фондове Amundi сила от 20.01.2020 г.

  • 10.01.2020
  • в сила от 20.01.2020
  • Съобщение за клиенти

Уведомление за предстоящи промени до притежателите на дялове във взаимни фондове Amundi сила от 20.01.2020 г.

Уважаеми инвеститори,

Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би желал да Ви информира за някои промени в следните подфондове, които ще влязат в сила от 20 януари 2020 г.: