Уведомление за краен срок до клиенти с виртуално ПОС устройство

  • 21.09.2021
  • в сила от 21.09.2021
  • Съобщение за клиенти

Уведомление за краен срок до клиенти с виртуално ПОС устройство

Уважаеми клиенти,

През октомври 2021 г. старата система на „БОРИКА“ АД за обработка на плащания с платежни карти чрез виртуално ПОС устройство ще престане да функционира. Дотогава, ако не бъде направена необходимата интеграция с новата система Way4 на „БОРИКА“ АД, няма да можете да приемате плащания с платежни карти чрез виртуално ПОС устройство.

Обръщаме внимание, че за да функционира всяко едно виртуално ПОС устройство, същото следва да премине към по-висока версия на 3DS протокола, използван в платформите за интернет плащания, за да продължи успешното извършване на трансакции с платежни карти през него. В тази връзка към Вас бяха изпратени няколко комуникационни съобщения за осигуряване на навременна информираност.

Повече детайли можете да получите от последната версия на Ръководството за изграждане на връзка с новата система Way4 на „БОРИКА“ АД.

След като се запознаете с горепосочената документация и в случай че имате нужда от допълнителни разяснения, моля да се свържете с Вашия обслужващ банкер или да ни изпратите запитване по имейл на: 4EtvqqpsuAVojDsfejuHspvq/CH

Оставаме на Ваше разположение и Ви благодарим, че сте наши клиенти!

С уважение,
Екипът на „УниКредит Булбанк” АД