Нагоре икона Бутон за връщане към началото

Уведомление към инвеститорите: Amundi Funds - в сила от 10.03.2021

Промени по тарифи, лихви и условия

  • Календар икона 08.02.2021
  • Проверка икона в сила от 10.03.2021
  • Текст файл икона Съобщение за клиенти

Уведомление към инвеститорите: Amundi Funds - в сила от 10.03.2021

Уважаеми акционери,

На 18 декември 2019 г. Европейският съвет и Европейският парламент обявиха, че е постигнато споразумение за Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („Регламент за оповестяването на информация“). Регламентът за оповестяването на информация има за цел да създаде паневропейска рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и осигурява хармонизиран подход по отношение на оповестяването на информация, свързана с устойчивото развитие, пред инвеститорите в сектора на финансовите услуги на Европейската икономическа зона.

В контекста на горното, бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би искал да Ви информира за следните промени: